Головна сторінка     Карта сайту  
 Накази
 

     
               
      

            МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

           ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ                  Н А К А З                 14.06.2004 N 71                   Зареєстровано в Міністерстві

                   юстиції України

                   23 червня 2004 р.

                   за N 768/9367

         Про затвердження Ветеринарних вимог щодо імпорту

       в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного

                контролю та нагляду       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

               департаменту ветеринарної медицини

       N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )

                  Наказом Міністерства аграрної 
                  політики та продовольства 
       N 427 ( z1261-13 ) від 10.07.2013 }

   На виконання статей 3, 7 та 17  Закону  України  "Про

ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), Положення про регіональну

службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на

державному  кордоні  та  транспорті  Державного  департаменту

ветеринарної медицини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 2 березня 1998 року N 264 ( 264-98-п ), і з метою

посилення контролю за охороною території України від занесення з

території  інших  держав  або  з карантинної зони збудників

карантинних хвороб, спільних для тварин і людей, а також у зв'язку

з приведенням законодавства України у відповідність до статті 51

Угоди про партнерство та  співробітництво  між  Україною  і

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами ( 998_012 )

Н А К А З У Ю:   1. Затвердити Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну

об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду

(додаються).   2. Управлінню державної інспекції  ветеринарної  медицини

Державного  департаменту  ветеринарної  медицини  Міністерства

аграрної політики України (Пацюк М.В.):   2.1. Подати в п'ятиденний термін цей наказ на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України.   2.2. Довести  цей наказ до відома начальників управлінь

ветеринарної медицини в АР Крим, областях, містах Києві та

Севастополі,  регіональних  служб  державного  ветеринарно  -

санітарного контролю та нагляду на  державному  кордоні  та

транспорті Державного департаменту ветеринарної медицини.   3. Начальникам управлінь ветеринарної медицини в АР Крим,

областях, містах Києві та  Севастополі,  регіональних  служб

державного ветеринарно-санітарного  контролю  та  нагляду  на

державному кордоні та транспорті  суворо  дотримуватися  цих

Ветеринарних вимог.   4. Визнати  таким,  що втратив чинність наказ Головного

державного інспектора ветеринарної медицини України від 20.10.99

N 39 ( z0777-99 ) "Про затвердження Ветеринарних вимог щодо

імпорту в Україну об'єктів державного ветеринарно-санітарного

контролю  та нагляду", зареєстрований в Міністерстві юстиції

України 11 листопада 1999 року за N 777/4070.   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Голова Державного департаменту

 ветеринарної медицини - Головний

 державний інспектор ветеринарної

 медицини України                  П.І.Вербицький

                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                   Наказ Державного

                   департаменту

                   ветеринарної медицини

                   Міністерства аграрної

                   політики України

                   14.06.2004 N 71                   Зареєстровано в Міністерстві

                   юстиції України

                   23 червня 2004 р.

                   N 768/9367
			ВЕТЕРИНАРНІ ВИМОГИ 
      щодо імпорту в Україну об'єктів державного 
      ветеринарно-санітарного контролю та нагляду 
 

      1. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
        племінної і користувальної великої 
             рогатої худоби 

   1.1. До ввезення в Україну допускається здорова племінна 
велика рогата худоба, народжена і вирощена в країні-експортері, 
вагітністю не більше 5 місяців, не вакцинована проти бруцельозу, 
ящуру, лептоспірозу, чуми великої рогатої худоби, яка виходить з 
господарств і адміністративних територій, вільних від заразних 
хвороб тварин, у тому числі:
   губкоподібної енцефалопатії  великої  рогатої  худоби  - 
відповідно  до  вимог  Міжнародного  ветеринарного  кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   контагіозної плевропневмонії,  везикулярного  стоматиту  - 
протягом 2 років на території країни;
   чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців на 
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 років на території 
країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   заразного вузликового дерматиту великої рогатої худоби - 
протягом останніх 3 років на території країни;
   бруцельозу, туберкульозу, лейкозу - протягом останніх 3 років 
у господарстві; ( Абзац восьмий пункту 1.1 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, сказу - протягом 
останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац дев'ятий пункту 1.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   паратуберкульозу  -  протягом  останніх  6  місяців  у 
господарстві. ( Пункт 1.1 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   1.2. Відібрані для відправки в Україну тварини генетично не 
зв'язані з худобою, яка походить з територій, не благополучних 
щодо губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби. Тварини 
не одержували корми тваринного походження, при виготовленні яких 
використовувалися внутрішні органи і тканини жуйних тварин. 

   1.3. Відбір  для  відправлення в Україну тварин повинен 
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної 
медицини України. 

   1.4. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30 
днів до відправки повинні утримуватися на спеціальних карантинних 
базах країни-експортера. Під час карантину необхідно проводити 
поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні 
дослідження  в  державній  ветеринарній лабораторії методами, 
прийнятими в країні-експортері, на:
   лептоспіроз - з негативним результатом або тварини, піддані 
двократній  обробці  дегідрострептоміцином  прийнятими   в 
країні-експортері методами;
   лейкоз, паратуберкульоз,  при  цьому  отримані  негативні 
результати;
   бруцельоз великої рогатої худоби в реакції аглютинації і 
реакції  зв'язування  комплементу,  з  негативними при цьому 
результатами;
   інфекційний ринотрахеїт  -  двократно на пробах крові з 
інтервалом у 21 день, діставши при цьому негативний результат;
   трихомоноз - у разі з покритими самками результати прямого 
мікроскопічного і бактеріологічного досліджень піхвового слизу, а 
у випадку з племінними биками - досліджень препуціальних змивів - 
результати були негативними.
   Тварин піддано  діагностичним дослідженням на туберкульоз 
внутрішньошкірною туберкулінізацією,  і  при  цьому  отримані 
негативні результати. 

   1.5. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин 
вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців 
до  відправлення),  проводять  профілактичну дегельмінтизацію, 
обробляють проти ектопаразитів. 

   1.6. Якщо  в  період  карантинування  за  результатами 
діагностичних  досліджень  в окремих тварин будуть позитивні 
(серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник покупця 
має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не несучи при 
цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі інформація 
негайно доводиться до відома Державного департаменту ветеринарної 
медицини. 

   1.7. Транспортні засоби  обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   1.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням дати, 
методів діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   1.9. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   1.10. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять на 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться потрібні  діагностичні  дослідження 
методами,  які передбачені санітарним кодексом на бруцельоз, 
туберкульоз, лейкоз, трихомоноз, кампілобактеріоз, лептоспіроз, 
інфекційний  ринотрахеїт у державній лабораторії ветеринарної 
медицини. ( Пункт 1.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

      2. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
           сперми биків-плідників 

   2.1. До  ввезення  в  Україну  допускається  сперма 
биків-плідників, отримана на підприємствах штучного запліднення, 
що перебувають під постійним контролем державної ветеринарної 
служби країни-експортера. 

   2.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру і ін.) 
та адміністративної території, офіційно вільних від заразних 
хвороб тварин, у тому числі:
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   везикулярного стоматиту,  чуми  великої  рогатої  худоби, 
контагіозної плевропневмонії, чуми дрібних жуйних,  заразного 
вузликового дерматиту великої рогатої худоби - протягом останніх 
12 місяців на території країни;
   бруцельозу, лейкозу, туберкульозу - протягом останніх 3 років 
у господарстві; ( Абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного ринотрахеїту,  вірусної  діареї, трихомонозу, 
кампілобактеріозу, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві;
   паратуберкульозу  -  протягом  останніх  6  місяців  у 
господарстві. ( Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   2.3. Бики-плідники, від яких одержують сперму для постачання 
на експорт, повинні бути не вакциновані проти бруцельозу. 

   2.4. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при 
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних тварин. 

   2.5. Бики-донори знаходилися в центрі штучного запліднення 
протягом 6 місяців до взяття сперми і не використовувалися для 
природного запліднення. 

   2.6. За 30 днів перед отриманням сперми биків досліджують у 
державній  ветеринарній  лабораторії  методами,  прийнятими в 
країні-експортері, на туберкульоз двократно з інтервалом не менше 
60 днів, бруцельоз, лептоспіроз, лейкоз, блутанг, інфекційний 
ринотрахеїт, вірусну діарею, трихомоноз, кампілобактеріоз.
   У спермі не допускається наявність патогенних і токсикогенних 
мікроорганізмів та клітин крові.
( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   2.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень і їх результатів. 

   2.8. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що 
містить такі дані:
   порода, кличка і номер бика;
   число, місяць і рік узяття сперми;
   кількість каністр у посудині Дьюара;
   кількість серій і доз в одній каністрі.
   Сперму, що поставляється, упаковують і  транспортують  у 
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом. 

   2.9. Увезення на територію України сперми можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   2.10. Перед використанням на території України сперма повинна 
бути досліджена на лептоспіроз, інфекційний ринотрахеїт. ( Пункт 
2.10  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

      3. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
         ембріонів великої рогатої худоби 

   3.1. До ввезення в Україну допускають ембріони, отримані від 
здорових племінних тварин, не вакцинованих проти бруцельозу, 
лептоспірозу, ящуру. Бики повинні утримуватись на підприємствах 
штучного запліднення, а корови-донори ембріонів - у центрах, 
пунктах, фермах постачальника, офіційно вільних від заразних 
хвороб тварин, що перебувають під постійним контролем державної 
ветеринарної служби країни-експортера з моменту народження. 

   3.2. Сперма,  якою  запліднені  корови-донори, відповідає 
ветеринарним вимогам України. Копія ветеринарного сертифіката на 
сперму додається.
   Корови-донори перебували в господарстві останні 60 днів і не 
мали контакту з тваринами, завезеними в країну протягом останніх 
12 місяців. 

   3.3. Адміністративна територія країни-експортера повинна бути 
вільна від заразних хвороб, у тому числі:
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   везикулярного стоматиту, контагіозної плевропневмонії, чуми 
великої рогатої худоби, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 12 
місяців на території країни. 

   3.4. Центри одержання ембріонів великої  рогатої  худоби 
повинні бути вільні від заразних хвороб, у тому числі:
   бруцельозу, лейкозу, туберкульозу - протягом останніх 3 
років; ( Абзац другий пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного ринотрахеїту, вірусної  діареї,  трихомонозу, 
кампілобактеріозу, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців;
( Абзац третій пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   паратуберкульозу  -  протягом  останніх  6  місяців  у 
господарстві. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   3.5. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при 
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних тварин. 

   3.6. Корів-донорів, яких  використовували  для  одержання 
ембріонів,  і  биків,  від яких використовується сперма для 
запліднення корів, регулярно піддають клінічним і діагностичним 
дослідженням  у  державній ветеринарній лабораторії методами, 
прийнятими  в  країні-експортері,  на туберкульоз, бруцельоз, 
лептоспіроз, лейкоз, вірусну діарею, інфекційний ринотрахеїт. 
( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   3.7. Після одержання ембріонів корови-донори і бики-плідники 
повинні бути під наглядом державних ветеринарних лікарів не менше 
30 днів. При виявленні у тварин у цей період інфекційних хвороб, 
зазначених у  цих  Вимогах,  експорт  ембріонів  в  Україну 
припиняється. 

   3.8. Заморожений і відталий матеріал (ембріони і середовище, 
у якому вони перебувають) повинен бути вільним від патогенних і 
токсикогенних мікроорганізмів. 

   3.9. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у 
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом. 

   3.10. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати і результатів діагностичних досліджень батьківських пар. 

   3.11. Увезення на територію України ембріонів можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

      4. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
      забійної великої рогатої худоби, овець і кіз 

   4.1. До ввезення в Україну допускаються здорова забійна 
велика рогата худоба, вівці і кози, народжені і вирощені в 
країні-експортері, не вакциновані проти бруцельозу, лептоспірозу, 
ящуру, з господарств і адміністративних територій, вільних від 
заразних хвороб тварин, у тому числі:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   чуми, контагіозної плевропневмонії великої рогатої худоби, 
везикулярного стоматиту, блутангу - протягом останніх 12 місяців 
на території країни; ( Абзац четвертий пункту 4.1 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   бруцельозу великої рогатої худоби, лейкозу, туберкульозу, 
бруцельозу овець і кіз, сказу - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві; ( Абзац п'ятий пункту 4.1 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   меди-вісни, артриту-енцефаліту - протягом останніх 3 років у 
господарстві; ( Абзац шостий пункту 4.1 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   катаральної лихоманки овець - протягом останніх 2 років на 
адміністративній території;
   віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 
років у країні, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців після 
забою останньої зараженої тварини; ( Абзац восьмий пункту 4.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційної плевропневмонії - протягом останніх 6місяців у 
господарстві;
   паратуберкульозу  -  протягом  останніх  6  місяців  у 
господарстві. ( Пункт 4.1 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   4.2. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при 
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних тварин. 

   4.3. Відібраних для відправлення в Україну тварин не менше 
30 днів утримують на спеціальних карантинних базах під наглядом 
державної ветеринарної служби країни-експортера. 

   4.4. Під час карантину проводять поголовний клінічний огляд, 
діагностичні дослідження в державній ветеринарній лабораторії 
методами, прийнятими в країні-експортері. Тварини піддаються таким 
ветеринарним обробкам і дослідженням:
   усі види забійної худоби - вакцинації проти сибірки не менше 
ніж за 42 дні до забою, якщо вони не були щеплені за 6 місяців до 
відправлення;  ( Абзац другий пункту 4.4 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   вівці і кози, які завозяться з країн, не благополучних щодо 
віспи овець - вакцинації проти віспи не менше ніж за 14 днів, якщо 
не були щеплені за 6 місяців до відправлення;
   усі види забійної худоби піддаються термометрії і дослідженню 
на  бруцельоз,  лейкоз  у державній ветеринарній лабораторії 
методами, прийнятими в країні-експортері; ( Абзац четвертий пункту 
4.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   усі види забійної худоби - дослідженню на лептоспіроз з 
негативним  результатом  або  піддані  двократній  обробці 
дегідрострептоміцином прийнятими в країні-експортері методами. 

   4.5. Відібрана  на  експорт  худоба  перед відправленням 
піддається профілактичній дегельмінтизації та  обробці  проти 
ектопаразитів у терміни, що забезпечують звільнення організму від 
залишків застосованих препаратів. 

   4.6. До відправлення в Україну допускаються тільки клінічно 
здорові тварини, які мали негативні результати при діагностичних 
дослідженнях. 

   4.7. Транспортні засоби  обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   4.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень і їх результатів та щеплень. 

   4.9. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   4.10. Тварини на території України повинні бути забиті на 
м'ясо  не  пізніше  2-3  днів після надходження на забійне 
підприємство (м'ясокомбінат, бійню). 

      5. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
       племінних і користувальних овець і кіз 

   5.1. До ввезення в Україну допускаються здорові племінні 
вівці й кози, які народжені і вирощені в країні-експортері, не 
вагітні,  не  вакциновані проти бруцельозу, блутангу, ящуру, 
лептоспірозу і виходять з  господарств  та  адміністративних 
територій, вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі:
   скрепі овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного 
кодексу Міжнародного епізоотичного бюро;
   віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 
років на території країни; ( Абзац третій пункту 5.1 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   ку-лихоманки,  блутангу,  інфекційної  плевропневмонії  - 
протягом останніх 12 місяців на території країни; ( Абзац п'ятий 
пункту 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 
 

   ( Абзац шостий пункту 5.1  вилучено на підставі Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 
 

   меди-вісни,  артриту-енцефаліту,  туберкульозу - протягом 
останніх 3 років у господарстві; ( Абзац сьомий пункту 5.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного  епідидиміту,  бруцельозу, сказу - протягом 
останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац восьмий пункту 5.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   паратуберкульозу  -  протягом  останніх  6  місяців  у 
господарстві. ( Пункт 5.1 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   5.2. Тварини не одержували кормів тваринного походження, при 
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних тварин. 

   5.3. Відбір  для  відправлення в Україну тварин повинен 
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної 
медицини України. 

   5.4. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30 
днів  утримуються  на  спеціальних   карантинних   базах 
країни-експортера  під наглядом представника державної служби 
ветеринарної медицини України.
   Під час карантину проводять поголовний клінічний огляд із 
щоденною термометрією, діагностичні дослідження  в  державній 
ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в країні-експортері, 
на бруцельоз, епідидиміт, блутанг, меди-вісну, артрит-енцефаліт, 
лістеріоз; лептоспіроз з негативним результатом або тварини, 
піддані двократній обробці дегідрострептоміцином прийнятими в 
країні-експортері методами. ( Абзац другий пункту 5.4 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   5.5. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин 
вакцинують проти сибірки, якщо вони не були щеплені за 6 місяців 
до відправлення. 

   5.6. Проводяться профілактична дегельмінтизація та обробка 
проти ектопаразитів. 

   5.7. Якщо  в  період  карантинування  за  результатами 
діагностичних досліджень в окремих  тварин  будуть  виявлені 
позитивні (серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник 
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не 
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі 
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

   5.8. Транспортні  засоби  обробляються  і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   5.9. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   5.10. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   5.11. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварини ставляться в 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться діагностичні дослідження у державній 
лабораторії ветеринарної  медицини  на бруцельоз, епідидиміт. 
(  Пункт  5.11  в  редакції  Наказу Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

      6. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
         сперми плідників дрібних жуйних 

( Назва розділу 6 в редакції Наказу Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   6.1. До ввезення в Україну допускається сперма плідників 
дрібних жуйних, отримана на підприємствах штучного запліднення, що 
перебувають під постійним контролем державної ветеринарної служби 
країни-експортера. ( Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Державного  департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   6.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру та ін.) 
і адміністративних територій, офіційно вільних від заразних хвороб 
тварин, у тому числі:
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   ку-лихоманки, блутангу - протягом останніх 12 місяців на 
території країни; ( Абзац третій пункту 6.2 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційної плевропневмонії - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві; ( Абзац четвертий пункту 6.2 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   кампілобактеріозу,  лістеріозу,  інфекційної  агалактії - 
протягом останніх 6 місяців у господарстві; ( Абзац п'ятий пункту 
6.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   віспи овець і кіз, чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 
років на території країни; ( Пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з 
Наказом Державного департаменту  ветеринарної  медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   паратуберкульозу - протягом останніх 2 років у господарстві. 
(  Пункт 6.2 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   6.3. Утримання  тварин  і  одержання   сперми   від 
плідників дрібних жуйних, здійснюються при дотриманні встановлених 
ветеринарно-санітарних вимог. ( Пункт 6.3 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   6.4. Плідники дрібних жуйних, від яких одержують сперму для 
постачання  на  експорт,  не повинні бути вакциновані проти 
бруцельозу і епідидиміту, утримуватися на підприємствах штучного 
запліднення  не  менше  6  місяців  до взяття сперми і не 
використовуватися для природного запліднення. ( Пункт 6.4 в 
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   6.5. За 30 днів перед узяттям сперми плідників дрібних жуйних 
досліджують  у  державній  ветеринарній лабораторії методами, 
прийнятими в країні-експортері, на туберкульоз кіз, бруцельоз, 
епідидиміт баранів, лістеріоз, меди-вісну, артрит-енцефаліт кіз. 
( Пункт 6.5 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   6.6. Плідники дрібних жуйних не одержували кормів тваринного 
походження, при виготовленні яких використовувалися внутрішні 
органи і тканини жуйних тварин. ( Пункт 6.6 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   6.7. У спермі не допускається  наявність  патогенних  і 
токсикогенних мікроорганізмів та клітин крові. 

   6.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень їх результатів. 

   6.9. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що 
містить такі дані:
   порода, кличка і номер; ( Абзац другий пункту 6.9 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   число, місяць і рік узяття сперми;
   кількість каністр у посудині Дьюара;
   кількість серій і доз в одній каністрі. 

   6.10. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у 
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом. 

   6.11. Увезення на територію України сперми можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

      7. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
        племінних і користувальних свиней 

   7.1. До ввезення в Україну допускаються здорові племінні 
свині, що народжені і вирощені в країні-експортері, не вакциновані 
проти класичної чуми свиней, лептоспірозу, хвороби Ауєскі, хвороби 
Тешена і походять з господарств і адміністративних територій, 
вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 12 місяців;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на 
території країни,  при  проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців; 
(  Абзац четвертий пункту 7.1 в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   класичної чуми свиней, атрофічного риніту, хвороби Ауєскі, 
ентеровірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) - протягом 
останніх 12 місяців  на  адміністративній  території  (штат, 
провінція, земля, округ і ін.), при проведенні стемпінг-ауту - 6 
місяців, туберкульозу, бруцельозу, репродуктивно-респіраторного 
синдрому  свиней,  сказу  - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві;  ( Абзац п'ятий пункту 7.1 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   трихінельозу - протягом останніх 5 років на території країни 
або  зони. ( Пункт 7.1 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   7.2. Відбір для відправлення в Україну  тварин  повинен 
здійснюватися за участю представника державної служби ветеринарної 
медицини України. Відібрані для відправлення в Україну тварини не 
менше  30 днів утримуються на спеціальних карантинних базах 
країни-експортера під наглядом представника державної ветеринарної 
служби країни-експортера. 

   7.3. Під час карантину проводять:
   поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією;
   діагностичні дослідження в державній ветеринарній лабораторії 
методами, прийнятими в країні-експортері на класичну чуму свиней, 
бруцельоз, туберкульоз, трансмісивний гастроентерит свиней, з 
негативним результатом; ( Абзац третій пункту 7.3 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   діагностичні дослідження  на  лептоспіроз  з  негативним 
результатом або двократну обробку тварин дегідрострептоміцином 
прийнятими в країні-експортері методами. 

   7.4. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення тварин 
вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців 
до відправлення). 

   7.5. Не пізніше ніж за 14 днів до відправлення свиней 
вакцинують проти бешихи свиней інактивованою вакциною. Проводяться 
дегельмінтизація й обробка проти ектопаразитів. 

   7.6. Якщо  в  період  карантинування,  за  результатами 
діагностичних  досліджень,  в окремих тварин будуть виявлені 
позитивні (серологічні, алергічні та ін.) реакції, то представник 
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не 
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі 
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

   7.7. Транспортні засоби  обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   7.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем, складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням  дати 
діагностичних досліджень їх результатів і щеплень. 

   7.9. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   7.10. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю свині ставляться на 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться діагностичні дослідження на класичну чуму 
свиней,  бруцельоз,  лептоспіроз,  туберкульоз,  трансмісивний 
гастроентерит свиней в державній лабораторії ветеринарної медицини 
методами, передбаченими Міжнародним санітарним кодексом. ( Пункт 
7.10  із  змінами,  внесеними  згідно  з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

           8. Ветеринарні вимоги 
        щодо імпорту в Україну сперми кнурів 

   8.1. До  ввезення в Україну допускається сперма кнурів, 
отримана на підприємствах штучного запліднення, що перебувають під 
постійним   контролем   державної   ветеринарної   служби 
країни-експортера. 

   8.2. Сперма виходить з підприємства (станції, центру та ін.) 
і адміністративної території, офіційно вільних від заразних хвороб 
тварин, у тому числі:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на 
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців; 
(  Абзац четвертий пункту 8.2 в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   класичної чуми  свиней,  хвороби  Ауєскі, ентеровірусного 
енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) - протягом останніх 12 
місяців на адміністративній території (штат, провінція, земля, 
округ і т. ін.);
   туберкульозу, бруцельозу,    репродуктивно-респіраторного 
синдрому свиней, лептоспірозу - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві.  ( Абзац шостий пункту 8.2 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   8.3. Утримання  тварин  і  одержання  сперми від кнурів 
здійснюються при дотриманні встановлених ветеринарно-санітарних 
вимог. 

   8.4. Кнури-плідники, від яких одержують сперму до постачання 
на експорт, не повинні бути вакциновані проти класичної чуми 
свиней, перебувати на підприємствах штучного запліднення не менше 
6 місяців до збору сперми і не використовуватися для природного 
запліднення. 

   8.5. За 30 днів перед узяттям сперми кнурів досліджують у 
державній ветеринарній  лабораторії  методами,  прийнятими  в 
країні-експортері,  на  класичну  чуму  свиней,  туберкульоз, 
бруцельоз,  лептоспіроз.  У спермі не допускається наявність 
патогенних і токсикогенних мікроорганізмів та  клітин крові. 
( Пункт 8.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   8.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень і їх результатів. 

   8.7. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що 
містить такі дані:
   порода, кличка і номер кнура;
   число, місяць і рік узяття сперми;
   кількість каністр у посудині Дьюара;
   кількість серій і доз в одній каністрі. 

   8.8. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у 
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом. 

   8.9. Увезення на територію України сперми можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

           9. Ветеринарні вимоги 
       щодо імпорту в Україну забійних свиней 

   9.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
забійні  свині, народжені і вирощені в країні-експортері, з 
господарств і адміністративних територій, вільних від заразних 
хвороб тварин, у тому числі:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни, при проведенні стемпінг-ауту - 12 місяців;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   везикулярної хвороби свиней - протягом останніх 2 років на 
території країни,  при  проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців; 
(  Абзац четвертий пункту 9.1 в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   класичної чуми свиней, ентеровірусного енцефаломієліту свиней 
(хвороби  Тешена)  -  протягом  останніх  12  місяців  на 
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.), 
при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   хвороби Ауєскі  -  протягом  останніх  12  місяців  на 
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.);
   атрофічного риніту свиней, туберкульозу, бруцельозу, сказу - 
протягом останніх 12 місяців у господарстві; ( Абзац сьомий пункту 
9.1  в  редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   трихінельозу - протягом останніх 5 років на території країни 
або  зони. ( Пункт 9.1 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   9.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 30 
діб карантинуються в господарствах постачальника під наглядом 
державних ветеринарних лікарів і піддаються щоденному клінічному 
огляду. 

   9.3. Не пізніше ніж за 42 дні до забою тварин вакцинують 
проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців до 
відправлення).  (  Пункт  9.3  в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   9.4. За 2 доби перед відправкою свиней пасивно імунізують 
проти бешихи свиней, якщо вони не були вакциновані протягом 
останніх 4 місяців проти цього захворювання. Проти класичної чуми 
свиней щеплюють на прохання покупця не менше ніж за 21 день до 
вивезення. 

   9.5. Відібрані на експорт свині перед відправкою піддаються 
профілактичній дегельмінтизації та обробці проти ектопаразитів у 
терміни,  що  забезпечують звільнення організму від залишків 
застосованих препаратів. 

   9.6. Транспортні засоби  обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   9.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і щеплень. 

   9.8. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   9.9. Тварини на території України повинні бути забиті на 
м'ясо не пізніше 2-3 днів  після  надходження  на  забійні 
підприємства. 

     10. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
      племінних, користувальних і спортивних коней 

   10.1. До ввезення в Україну допускаються тільки здоровий 
племінний  молодняк і дорослі коні, народжені і вирощені в 
країні-експортері, вагітністю не більше 3 місяців. Коні не повинні 
бути вакциновані проти інфекційних енцефаломієлітів усіх типів, 
грипу, африканської чуми коней, лептоспірозу і  виходять  з 
господарств та адміністративних територій, вільних від заразних 
хвороб тварин, у тому числі:
   парувальної хвороби, везикулярного стоматиту африканської 
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом 
останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий пункту 10.1 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території 
країни; ( Абзац третій пункту 10.1 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані), 
нуталіозу (бабезія Екві) - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 10.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційних енцефаломієлітів  коней західного та східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства;
   сказу - протягом останніх 12 місяців у господарстві. ( Пункт 
10.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних 
ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки, 
проведені діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним 
інтервалом дали негативний результат. 

   10.2. Відібрані для відправлення в Україну коні не менше 30 
днів  утримуються  на  спеціальних   карантинних   базах 
країни-експортера  під наглядом представника державної служби 
ветеринарної медицини України. Під час  карантину  проводять 
поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні 
дослідження  в  державній  ветеринарній лабораторії методами, 
прийнятими  в країні-експортері, на сап, парувальну хворобу, 
піроплазмоз  (бабезія  Кабані),  нуталіоз  (бабезія  Екві), 
ринопневмонію, інфекційний метрит, інфекційну анемію, вірусний 
артеріїт, лептоспіроз. Діагностичні дослідження на парувальну 
неміч та сап проводяться протягом 15-ти днів перед відправкою, на 
інфекційну анемію коней протягом 30 днів, вірусний артеріїт двічі 
протягом 28 днів з інтервалом 14 днів. Тварин щеплюють проти грипу 
інактивованою вакциною. Не пізніше ніж за 20 днів до ввезення на 
територію України тварин вакцинують проти сибірки (якщо вони не 
були  щеплені  за  6  місяців  до  відправлення). Проводять 
дегельмінтизацію та обробку проти ектопаразитів. ( Пункт 10.2 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
		10.3. Якщо  в  період  карантинування  за  результатами 
діагностичних  досліджень  в  окремих тварин будуть виявлені 
позитивні (серологічні, алергічні й ін.) реакції, то представник 
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не маючи 
при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі інформація 
негайно доводиться до відома Державного департаменту ветеринарної 
медицини. 

   10.4. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   10.5. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   10.6. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   10.7. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварини ставляться на 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У  цей  період проводяться діагностичні дослідження на сап, 
інфекційну  анемію,  парувальну  хворобу, інфекційний метрит, 
вірусний  артеріїт,  лептоспіроз, ринопневмонію, нуталіоз під 
контролем державної служби ветеринарної медицини. ( Пункт 10.7 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

     11. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
       коней для участі в міжнародних змаганнях 

   11.1. До ввезення в Україну допускаються здорові коні, які не 
вакциновані проти інфекційних  енцефаломієлітів  усіх  типів, 
африканської  чуми  коней  і  виходять  з  господарств  та 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин, у 
тому числі:
   парувальної хвороби, везикулярного стоматиту, африканської 
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом 
останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий пункту 11.1 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території 
країни; ( Абзац третій пункту 11.1 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані), 
нуталіозу  (бабезія  Екві)- протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 11.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційних енцефаломієлітів коней західного та  східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства;
   сказу - протягом останніх 12 місяців у господарстві. ( Пункт 
11.1 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних 
ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки; 
проведені діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним 
інтервалом дали негативний результат. 

   11.2. Перед відправкою коні повинні перебувати не менше 30 
днів під наглядом державної ветеринарної служби країни-експортера.
   У цей період проводять діагностичні дослідження в державній 
ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в країні-експортері, 
на сап, парувальну хворобу та інфекційну анемію коней, у разі якщо 
дані дослідження не проводились протягом останніх 90 днів до 
відправлення. ( Абзац другий пункту 11.2 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   11.3. Коні, які відправляються на змагання, повинні бути 
вакциновані проти грипу інактивованою вакциною не пізніше 30-45 
днів до відправлення. 

   11.4. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   11.5. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   11.6. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   11.7. Після ввезення на територію України коней розміщують і 
утримують під контролем державної служби ветеринарної медицини. 
Коні, завезені з різних країн, утримуються ізольовано весь період 
перебування, крім участі в спортивних змаганнях. Після завершення 
спортивних заходів коні підлягають обов'язковому вивезенню з 
території України. 

     12. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
          сперми племінних жеребців 

   12.1. До ввезення в Україну допускається сперма жеребців, 
отримана на підприємствах штучного запліднення, що перебувають під 
постійним   контролем   державної   ветеринарної   служби 
країни-експортера. 

   12.2 Сперма виходить з підприємства (станції, центру й ін.) 
та адміністративної території офіційно вільних від заразних хвороб 
тварин, у тому числі:
   парувальної хвороби, везикулярного стоматиту, африканської 
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом 
останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий пункту 12.2 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території 
країни; ( Абзац третій пункту 12.2 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані), 
нуталіозу (бабезія Екві) - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 12.2 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційних енцефаломієлітів  коней західного та східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства.
   Сперма, зібрана на протязі року, повинна бути досліджена на 
предмет  наявності  збудника  вірусного  артеріїту, результат 
дослідження повинен бути негативним.
   Жеребці-донори в  день отримання сперми не повинні мати 
клінічних ознак  вірусного  артеріїту,  піддані  серологічній 
діагностиці не пізніше 14 днів після отримання сперми, результат 
дослідження повинен бути негативним. 

   12.3. Утримання тварин і одержання сперми від  жеребців 
здійснюються при дотриманні встановлених ветеринарно-санітарних 
вимог. 

   12.4. Жеребці-плідники, від  яких  одержують  сперму  до 
постачання  на  експорт,  не повинні бути вакциновані проти 
ринопневмонії, перебувати на підприємствах штучного запліднення не 
менше 6 місяців до збору сперми і не використовуватися для 
природного запліднення. 

   12.5. За 30 днів перед узяттям сперми жеребців досліджують у 
державній  ветеринарній  лабораторії  методами,  прийнятими в 
країні-експортері,  на  сап,  парувальну хворобу, піроплазмоз 
(бабезія  Кабані),  нуталіоз  (бабезія  Екві), ринопневмонію, 
інфекційний  метрит,  інфекційну  анемію,  вірусний артеріїт, 
лептоспірозу. ( Пункт 12.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   12.6. У  спермі  не допускається наявність патогенних і 
токсикогенних мікроорганізмів та елементів крові. 

   12.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень і їх результатів. 

   12.8. До ветеринарного сертифіката додається специфікація, що 
містить такі дані:
   порода, кличка, номер жеребця;
   число, місяць і рік узяття сперми;
   кількість каністр у посудині Дьюара;
   кількість серій і доз в одній каністрі. 

   12.9. Сперму, що поставляється, упаковують і транспортують у 
спеціальних контейнерах (посудинах) з рідким азотом. 

   12.10. Увезення на територію України сперми можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   12.11.  Перед використанням на території України сперма 
повинна  бути досліджена на вірусний артеріїт. ( Розділ 12 
доповнено пунктом 12.11 згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

        13. Ветеринарні вимоги щодо імпорту 
           в Україну забійних коней 

   13.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
забійні коні, народжені і вирощені в  країні-експортері,  з 
господарств і адміністративних територій, вільних від заразних 
хвороб тварин, у тому числі:
   парувальної хвороби, везикулярного стоматиту, африканської 
чуми коней, сапу, венесуельського енцефаломієліту - протягом 
останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий пункту 13.1 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території 
країни; ( Абзац третій пункту 13.1 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані), 
нуталіозу (бабезія Екві), сказу - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 13.1 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційних енцефаломієлітів  коней західного та східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства.
   Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних 
ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки, 
проведені діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним 
інтервалом дали негативний результат. 

   13.2. Відібрані для відправлення в Україну коні не менше 30 
днів утримуються на спеціальних карантинних базах під наглядом 
державної ветеринарної служби країни-експортера. Під час карантину 
проводять поголовний клінічний огляд із щоденною термометрією, 
діагностичні дослідження в державній лабораторії ветеринарної 
медицини  методами,  прийнятими в країні-експортері, на сап, 
парувальну  хворобу,  піроплазмоз  (бабезія Кабані), нуталіоз 
(бабезія Екві), ринопневмонію, інфекційний метрит, інфекційну 
анемію, вірусний артеріїт. Не пізніше як за 42 дні до забою тварин 
вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені за 6 місяців 
до відправлення). ( Пункт 13.2 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Державного  департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   13.3. До відправлення допускаються лише клінічно здорові 
коні,  які  мали  негативні  результати  при  діагностичних 
дослідженнях. 

   13.4. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   13.5. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
на мові країни-експортера й українською мовою, із зазначенням 
методів, дати діагностичних досліджень і щеплень. 

   13.6. Увезення на територію України коней можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   13.7. Тварини на території України підлягають забою на м'ясо 
не пізніше 2-3 днів після надходження на забійні підприємства. 
Перед забоєм коні повинні бути досліджені на сап, на забій 
направляються тільки тварини, які реагують негативно. 

   14. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну добового
   молодняку різних видів птиці, інкубаційних та товарних 
            яєць цих видів птиці 

( Назва розділу 14 в редакції Наказу Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   14.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здоровий 
добовий молодняк різних видів птиці й інкубаційне яйце цих видів 
птиці, що виходять з благополучних господарств (інкубаторів), які 
відповідають вимогам Санітарного кодексу наземних тварин (заходи з 
гігієни і санітарної безпеки племінних птахівничих господарств і 
інкубаторів) та перебувають поза неблагополучною зоною  щодо 
заразних хвороб птиці, у тому числі:
   хвороби Ньюкасла, грипу (високопатогенний грип птиці) - при 
проведенні стемпінг-ауту 6 місяців; ( Абзац другий пункту 14.1 в 
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   птиця походить з благополучних птахогосподарств щодо: віспи, 
хвороби Гамборо, хвороби Марека, лейкозу, туберкульозу птиці, 
інфекційного  ларинготрахеїту,  інфекційного  енцефаломієліту, 
інфекційної анемії, інфекційного бронхіту, інфекційного бурситу, 
адено- і реовірусної інфекції, ринотрахеїту (TRT), гемофільозу, 
синдрому зниження несучості, хламідіозу (орнітозу), вірусного 
ентериту (хвороби Держі), чуми  качок,  вірусного  гепатиту, 
параміксовірусу  і  коронавірусу, гістомонозу, сальмонельозів, 
пулорозів, пастерельозу, мікоплазмозу та інших гострозаразних 
захворювань - протягом останніх 6 місяців; ( Абзац третій пункту 
14.1  в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   Завіз в Україну птахопродукції дозволяється після вивчення 
епізоотичної ситуації щодо гострозаразних та хронічних хвороб 
птиці  у  господарствах-постачальниках  шляхом виїзду до них 
спеціалістів держветмедицини країни-імпортера. 

   14.2.  Батьківське  стадо  курей  і  індичок  повинно 
досліджуватись на пулороз. При цьому птиці, що позитивно реагує, 
не повинно бути виявлено.
   Батьківське стадо  птиці не повинно бути щепленим проти 
захворювань, які  в  Україні  не  реєструються,  та  живими 
вірус-вакцинами   (за   винятком   вакцин,   погоджених 
країною-імпортером, та тих, після яких у наступних вакцинаціях 
були застосовані інактивовані вакцини).
( Пункт 14.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   14.3. Добовий молодняк повинен бути отриманий з інкубаційних 
яєць птиці, що задовольняє ветеринарні вимоги, зазначені в пункті 
14.1.
   Добовий молодняк різних видів птиці, при потребі, може бути 
щеплений проти хвороб, які характерні для даного виду і віку, 
відповідно до затверджених Держдепартаментом ветмедицини схем 
вакцинопрофілактики.  У сертифікаті повинні бути вказані тип 
вакцини та дата вакцинації. ( Абзац другий пункту 14.3 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   Молодняк  птиці повинен бути кондиційний та відповідати 
сертифікату технологічних  параметрів для даного кросу птиці. 
(  Абзац  третій  пункту 14.3 в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   14.4. Інкубаційні яйця повинні бути отримані від птиці, що 
задовольняє ветеринарні вимоги, зазначені в пункті 14.1. 

   14.5.  Інкубаційні  яйця  повинні  бути продезінфіковані 
методами, прийнятими в країні-експортері та безпосередньо перед 
увезенням на територію України. ( Пункт 14.5 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   14.6. Інкубаційні яйця і добовий молодняк різних видів птиці 
поставляються в одноразовій тарі. 

   14.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   14.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах щодо кожної 
партії  птиці  або  інкубаційних  яєць  повинно бути цілком 
підтверджене  ветеринарним  сертифікатом  країни-походження  в 
оригіналі  (форма  сертифіката  узгоджена  Держдепартаментом 
ветмедицини України), підписаним державним ветеринарним лікарем і 
складеним мовами країни-експортера й українською, із зазначенням 
методів, дати серологічних та діагностичних досліджень і їх 
результатів, проти яких інфекційних захворювань було вакциноване 
батьківське стадо, коли і якими вакцинами. 

   14.9. Увезення на територію України добового  молодняку, 
інкубаційних  яєць  з  відповідним  маркуванням, прийнятим у 
країні-експортері, можливе після одержання дозволу Державного 
департаменту ветеринарної медицини.
   Дозвіл надається після розгляду  погоджених  управліннями 
державної ветеринарної медицини Автономної Республіки Крим та 
областей документів:
   заявки, погодженої державним інспектором ветмедицини області;
   висновків комісії   щодо   епізоотичного   обстеження 
господарства-постачальника  із зазначенням епізоотичного стану 
адміністративних територій;
   акта епізоотичного  обстеження  господарства-покупця  із 
зазначенням умов для карантинування;
   схем вакцинопрофілактики, погоджених державним інспектором 
ветмедицини області;
   контракту або копії контракту, що подається не пізніше ніж за 
15 днів до завезення. 

   14.10.  Під час карантинування птиці проводять щоденний 
клінічний огляд, необхідні ветеринарні заходи та вакцинації згідно 
із затвердженими державною службою ветеринарної медицини на місцях 
схемами вакцинопрофілактики. Від кожної завезеної в Україну партії 
інкубаційних яєць або птиці відбираються проби яєць та птиці 
згідно з нормами відбору і направляються для проведення необхідних 

лабораторних та лабораторно-діагностичних досліджень (за рахунок 
коштів власників) у державних або акредитованих лабораторіях 
ветеринарної медицини. ( Абзац перший пункту 14.10 в редакції 
Наказу  Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   У разі виявлення в інкубаційних яйцях збудників інфекційних 
хвороб або в птиці ознак, характерних для інфекційних хвороб, які 
зазначені в цих Вимогах, подальше їх завезення припиняється. 

     15. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
       хутрових звірів, кролів, собак і кішок 

   15.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
хутрові  звірі,  кролики,  собаки  і коти з господарств та 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин, у 
тому числі:
   а) для усіх видів тварин:
   вірусних енцефаломієлітів усіх видів - протягом останніх 12 
місяців на адміністративній території;
   б) для лисиць, песців, собак і кішок:
   хвороби Ауєскі,   сказу,   туберкульозу,   туляремії, 
дерматофітозів  (трихофітії, мікроспорії) - протягом останніх 
12 місяців у господарстві;
   в) для норок і тхорів:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   вірусної геморагічної хвороби кролів, туляремії - протягом 
останніх 12 місяців у господарстві;
   енцефалопатії норок  -  протягом  останніх  3  років  у 
господарстві;
   алеутської хвороби, сказу, туберкульозу, туляремії - протягом 
останніх 12 місяців у господарстві;
   г) для кролів:
   вірусної геморагічної  хвороби,  міксоматозу,  туляремії, 
пастерельозу,  лістеріозу  - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві. 

   15.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 
30 днів утримуються на спеціальних карантинних базах під наглядом 
державної ветеринарної служби країни-експортера. 

   15.3. Під час карантину проводиться поголовний клінічний 
огляд. У цей період державні ветлікарі проводять діагностичні 
дослідження в державній  ветеринарній  лабораторії  методами, 
прийнятими  в  країні-експортері.  Тварини  піддаються  таким 
ветеринарним обробкам і дослідженням:
   лисиці, песці, норки і собаки - на токсоплазмоз;
   норки - на алеутську хворобу;
   кішки - на дерматофітози;
   собаки і кішки - не раніше 2 років і не пізніше 3 місяців до 
відправлення проводять тест на виявлення антитіл до сказу, при 
цьому отриманий позитивний результат з титром не менше 0,5 імунних 
одиниць/мл. ( Пункт 15.3 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   15.4. Не пізніше ніж за 14 днів до відправлення тварин 
вакцинують, якщо вони не були щеплені протягом останніх 6 місяців:
   лисиць, песців - проти чуми м'ясоїдних, сальмонельозу і 
колібактеріозу;
   норок і тхорів - проти ботулізму, чуми м'ясоїдних;
   псевдомонозу, вірусного ентериту;
   нутрій - проти пастерельозу;
   собак - проти сказу, чуми м'ясоїдних, гепатиту, вірусного 
ентериту, парво- і аденовірусних інфекцій, лептоспірозу;
   кішок - проти сказу і панлейкопенії;
   кролів -  проти  міксоматозу,  пастерельозу  і  вірусної 
геморагічної хвороби. 

   15.5. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   15.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   {  Пункт  15.7  глави 15 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

   15.7. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять на 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться потрібні діагностичні дослідження під 
контролем державної служби ветеринарної медицини. 

     16. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
        диких, зоопаркових і циркових тварин 

   16.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
дикі тварини (ссавці, птиця, риба, земноводні, плазуни) і інші 
(павукоподібні, комахи і ін.), що виходять із зоопарків, ферм, 
цирків, колекцій і т. ін. (далі - господарства) і місцевості або 
акваторії, вільної від заразних хвороб тварин, у тому числі:
   а) для усіх видів тварин:
   ящуру, чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 
місяців на території країни;
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни;
   б) для великих парнокопитих (велика рогата худоба, зубри, 
буйволи, зебу, яки, антилопи, жирафи, бізони, олені та ін.):
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   заразного вузликового дерматиту (бугорчатки) великої рогатої 
худоби, лихоманки долини Ріфт, блутангу, чуми дрібних жуйних, 
епізоотичної  геморагічної хвороби оленів, хвороби Акабане - 
протягом останніх 3 років на території країни;
   бруцельозу, лейкозу,  туберкульозу,  паратуберкульозу  - 
протягом останніх 3 років у господарстві;
   вірусної діареї, бесноітіозу - протягом останніх 12 місяців у 
господарстві;
   в) для  дрібних  парнокопитих (вівці, кози, лані, тури, 
муфлони, козероги, косулі й ін.):
   лихоманки долини  Ріфт,  чуми  дрібних жуйних, блутангу, 
епізоотичної геморагічної хвороби оленів - протягом останніх 3 
років на території країни;
   ку-лихоманки - протягом останніх 12 місяців на території 
країни;
   паратуберкульозу, скрепі,  меди-вісни,  артриту-енцефаліту, 
аденоматозу - протягом останніх 5 років у господарстві;
   туберкульозу, бруцельозу - протягом останніх 3 років  у 
господарстві;
   віспи овець і кіз - протягом останніх  12  місяців  у 
господарстві;
   г) для однокопитих (коні, осли, мули, поні, зебри, кулани, 
коні Пржевальського, кіанги та ін.):
   парувальної хвороби,  африканської  чуми  коней,  сапу, 
венесуельського енцефаломієліту - протягом останніх 2 років на 
території країни;
   везикулярного стоматиту, грипу коней - протягом останніх 
12 місяців на території країни;
   інфекційного метриту  коней,  сурри (трипаносома Евансі), 
піроплазмозу (бабезія Кабані), нуталіозу (бабезія Екві),  сказу - 
протягом останніх 12 місяців на адміністративній території;
   інфекційних енцефаломієлітів коней західного та  східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства.
   Відібрані для відправлення в Україну коні не мали клінічних 
ознак вірусного артеріїту протягом 28 днів до дня відправки, 
проведені діагностичні дослідження проб крові з 14 - денним 
інтервалом дали негативний результат.
   При ввезенні коней слід керуватися діючими Ветеринарними 
вимогами щодо імпорту в Україну племінних, користувальних і 
спортивних коней (розділ 10 даних Вимог);
   ґ) для домашніх і диких свиней:
   класичної чуми свиней, везикулярної хвороби, віспи, хвороби 
Ауєскі, ентеровірусного енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) - 
протягом останніх 12 місяців на адміністративній території (штат, 
провінція, земля, округ і т. ін.);
   трихінельозу, репродуктивно-респіраторного синдрому свиней - 
протягом останніх 3 років у господарстві;
   д) для м'ясоїдних:
   чуми м'ясоїдних,  вірусного  ентериту,   токсоплазмозу, 
інфекційного гепатиту, сказу - протягом 12 місяців у господарстві;
   туляремії - протягом останніх 6 місяців у господарстві;
   е) для птахів:
   орнітозу (пситтакозу),  інфекційного  бронхіту,  віспи, 
реовірусної інфекції і ринотрахеїту індичок грипу птиці та хвороби 
Ньюкасла, які були під постійним наглядом державної  служби 
ветеринарної медицини, перед відправкою утримувались на карантині 
в країні - імпортері протягом 30 діб та мали негативні результати 
діагностичних досліджень до зазначених хвороб.
   Не мали клінічних ознак та не мали ризику щодо зараження 
туберкульозом птиці перед відправкою;
   є) для водоплавної птиці:
   хвороби Держі,  чуми  качок, вірусного гепатиту каченят, 
орнітозу (пситтакозу) - з благополучного господарства;
   ж) для гризунів:
   токсоплазмозу - протягом останніх 12 місяців у господарстві;
   міксоматозу, вірусної геморагічної хвороби кролів, туляремії 
- протягом останніх 6 місяців у господарстві;
   з) для   ластоногих,   китоподібних:   чуми   тюленів 
(морбілівірусної інфекції), везикулярної екзантеми - протягом 
останніх 3 років у місцях їх дислокації (походження). 

   16.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 
30  діб  утримуються  на  спеціальних  карантинних  базах 
країни-експортера  або  в  окремих приміщеннях, де проводять 
клінічний огляд, термометрію, діагностичні дослідження в державній 
ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в країні-експортері:
   а) великих парнокопитих  -  на  бруцельоз,  туберкульоз, 
паратуберкульоз, лейкоз;
   б) дрібних парнокопитих - на бруцельоз, паратуберкульоз, 
блутанг;
   в) однокопитих -  на  сап,  парувальну  хворобу,  сурру 
(трипаносома  Евансі), піроплазмоз (бабезія Кабани), нуталіоз 
(бабезія Екві), анаплазмоз, ринопневмонію, інфекційний метрит, 
інфекційну анемію, вірусний артеріїт;
   г) м'ясоїдних:
   собак, вовків, шакалів, лисиць, песців, норок, гієн - на 
токсоплазмоз;
   норок - на алеутську хворобу;
   ґ) птахів (папуг, голубів) - на орнітоз (пситтакоз);
   папуг - на хламідіоз, перед відправкою утримувались під 
наглядом ветеринарного лікаря протягом 45 діб та оброблялись проти 
хламідіозу хлотетрацикліном. 

   16.3. Не пізніше ніж за 20 днів до ввезення на територію 
України тварин вакцинують, якщо вони не були щеплені протягом 
останніх 6 місяців:
   парнокопитих - проти сибірки і трихофітії;
   однокопитих - проти сибірки, трихофітії і грипу;
   коней, крім того, - проти ринопневмонії;
   свиней - проти класичної чуми, бешихи і хвороби Ауєскі;
   собак, лисиць, песців, вовків,  шакалів  -  проти  чуми 
м'ясоїдних і псевдомонозу;
   собак, вовків, шакалів - проти сказу, гепатиту, вірусного 
ентериту, парвовірусів, лептоспірозу;
   норок, тхорів  -  проти  ботулізму,  чуми  м'ясоїдних, 
псевдомонозу і вірусного ентериту;
   нутрій - проти пастерельозу;
   котячих -  проти  сказу,  панлейкопенії  і  вірусного 
ринотрахеїту;
   гризунів (кролів) - проти міксоматозу і вірусної геморагічної 
хвороби;
   птицю (стадо курячих) - проти хвороби Ньюкасла. Але на вимогу 
імпортера можуть бути передбачені щеплення проти інших хвороб. 

   16.4. Парнокопиті й свині перед відправкою за 2-14 днів 
повинні бути оброблені проти лептоспірозу дегідрострептоміцином 
двічі. 

   16.5. Перед відправкою тварин піддають профілактичній обробці 
проти ектопаразитів і дегельмінтизації. 

   16.6. До ввезення на територію України допускають тварин та 
птицю, що дали негативні результати за всіма перерахованими вище 
діагностичними дослідженнями. 

   16.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   16.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем, складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   {  Пункт  16.9  глави 16 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

   16.9. Після увезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварини розміщуються 
на карантин терміном на 30 днів у спеціально  підготовлені 
приміщення.  У  цей період проводяться потрібні діагностичні 
дослідження під контролем державної служби ветеринарної медицини. 

           17. Ветеринарні вимоги 
     щодо імпорту в Україну живої риби, заплідненої 
      ікри, раків, молюсків, кормових безхребетних 
            і інших гідробіонтів 

   17.1. До ввезення в Україну допускаються здорові гідробіонти 
(риби, запліднена ікра, раки, жаби, молюски, безхребетні), що 
виходять з господарств і адміністративних територій, вільних від 
заразних хвороб, у тому числі:
   вірусної геморагічної септицемії форелі (VHS), інфекційного 
некрозу підшлункової залози лососевих (IPN), інфекційного некрозу 
гемопоетичної тканини лососевих (IHN), аеромонозу (фурункульозу) 
лососевих, міксозомозу лососевих, весняної веремії коропів (VPS) - 
протягом останніх 3 років у господарстві (водоймі вивезення). 
( Абзац другий пункту 17.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   17.2. Поголів'я, від якого відбираються партії гідробіонтів, 
а також запліднена ікра не більше ніж за три місяці до вивезення 
повинні бути досліджені в державній ветеринарній лабораторії 
паразитологічними, бактеріологічними і вірусологічними методами, 
прийнятими в країні-експортері, для виключення збудників заразних 
хвороб гідробіонтів. 

   17.3. Кормові організми (мотиль, яйця артемії і т. ін.) не 
повинні містити токсикогенних і патогенних мікроорганізмів. 

   (  Пункт  17.4  вилучено на підставі Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   17.4. Гідробіонти поставляються в одноразовій тарі. 

   17.5. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   17.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі,  підписаним  державним   ветеринарним   лікарем 
країни-експортера  і  складеним  мовами  країни-експортера  й 
українською, із зазначенням методів, дати діагностичних досліджень 
і їх результатів. 

   {  Пункт  17.7  глави 17 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           18. Ветеринарні вимоги 
       щодо імпорту в Україну медоносних бджіл, 
       джмелів і люцернових бджіл-листорізів 

   18.1. До ввезення в Україну допускаються здорові джмелині і 
бджолині сім'ї, їх матки і пакети, личинки (кокони) люцернової 
бджоли-листоріза, вирощених на території країни-експортера, що 
виходять із затверджених для експортної торгівлі господарств 
(пасік, лабораторій), вільних від небезпечних заразних хвороб: 
( Абзац перший пункту 18.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   для медоносних бджіл:
   акаріозу (акарапідозу), американського гнильцю, європейського 
гнильцю,  аспергільозу,  аскосферозу,  нозематозу,  варроатозу 
(наявність резистентних форм кліща до акарицидів), екзотичних для 
країни  хвороб  та  шкідників (тропілелапсозу, порошковидного 
гнильцю, малого внутрішньовуликового жука) - протягом останніх 2 
років;
   інших заразних хвороб бджіл - протягом останніх 8 місяців у 
радіусі 5 км;
   для джмелів:
   локустакарозу (бомбакарозу),   нозематозу,   грегарінозу, 
критидіозу, аспергільозу, аскосферозу, сферуляріозу, спіроплазмозу 
й  інших  бактеріозів,  гострого  паралічу,  кашмир-вірусу, 
ентопокс-вірусу і міазів і при відсутності кліщів, що розвиваються 
в  пилку, у приміщеннях для розведення, а також мелітобій, 
браконід, сухофруктової вогнівки (Vitula edmandsae) - протягом 
останніх 2 років;
   для коконів люцернової бджоли-листоріза:
   аскосферозу, бактеріозів і за умови враження не більш 0,05% 
коконів хальцидами (меллітобією, птеромалюсом, монодонтомером, 
тетрастихусом,   дібрахісом),   осами,   мухами-дзижчалками, 
бджолами-зозулями - у рік збору коконів. 

   18.2. В окрузі походження матеріалу протягом мінімум двох 
років постійно виконуються всі положення з ветеринарного нагляду, 
що рекомендуються Міжнародним епізоотичним бюро, під контролем 
державної ветеринарної служби. 

   18.3. Підтвердженням  благополуччя  щодо  хвороб бджіл і 
джмелів, затверджених для експортної торгівлі пасік і їхнього 
оточення,  а також зайнятих виробництвом джмелів лабораторій 
(фірм), є негативні результати клінічних і лабораторних досліджень 
імаго  і  розплоду  бджіл та кормів, виконаних у державних 
ветеринарних лабораторіях країни-експортера. 

   18.4. Відбір джмелиних і бджолиних сімей проводиться за 30 
днів, а маток за 1-3 дні до відправлення їх в Україну. Відібрані 
джмелині і бджолині сім'ї й матки до відправлення в Україну 
перебувають  під  постійним  клінічним  наглядом  державної 
ветеринарної служби країни-експортера. Формування партій коконів 
люцернової бджоли-листоріза проводиться з урахуванням благополуччя 
господарств кожного постачальника. 

   18.5. Контейнери, корми і пакувальний  матеріал  повинні 
виходити  з  благополучних  місцевостей щодо заразних хвороб 
медоносних бджіл і не мати контакту з хворими бджолами, джмелями. 
Перед  заселенням  джмелів,  медоносних  бджіл  і  маток, 
бджіл-листорізів пакувальний матеріал піддають  профілактичній 
дезінфекції і дезакаризації. 

   18.6. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   18.7. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
на мові країни-експортера й українською мовою, із зазначенням 
методів, дати діагностичних досліджень і їхніх результатів. До 
сертифіката  на  кокони люцернової бджоли-листоріза додаються 
рентгенограми зразків, уключених у партію. 

   18.8. Увезення на територію  України  медоносних  бджіл, 
бджолиних  маток,  пакетів  бджіл,  джмелів,  люцернових 
бджіл-листорізів та бджолопродуктів (мед, пилок, віск та інші) 
можливе  після  одержання  дозволу  Державного  департаменту 
ветеринарної медицини. 

   18.9. Отримані країною-імпортером сім'ї (пакети) бджіл після 
прибуття  на місце пересаджують у продезінфіковані вулики і 
розміщують ізольовано на карантинній пасіці (точці) на максимально 
можливому  віддаленні  від  основної  пасіки  під  постійним 
спостереженням бджоляра протягом 2 місяців. Через кожні 10 днів 
проводять огляд сімей, відбирають і висилають на дослідження в 
державну лабораторію ветеринарної медицини проби бджіл, розплоду і 
стільникового меду.
   На карантинній пасіці не допускають:
   використання стільників,   інвентарю   й  устаткування, 
закріпленого за основною пасікою, які не пройшли  ретельної 
дезінфекції;
   підсилення сімей, що надійшли, за рахунок розплоду (бджіл) 
основної пасіки. 

   18.10. Пакети джмелів, що надійшли, направляються в теплиці. 
Оцінка стану сімей джмелів проводиться за їхньою обпилювальною 
активністю  протягом терміну експлуатації: раз на два тижні 
оглядають 100 готових до запилення квіток томату (за наявності 60% 
квіток з коричневими точками - запилення відмінне; 50-59% - гарне; 
49-40% - задовільне). Не допускають розміщення сімей джмелів 
різного походження в одній секції. Розкриття пакетів джмелів, 
огляд і дослідження їхніх гнізд проводять за участю представника 
фірми-постачальника і місцевої служби ветеринарної медицини. 

   18.11. При надходженні коконів люцернової бджоли-листоріза 
проводять розкриття зразків з кожного контейнера, здійснюють 
пробну інкубацію коконів. 

   18.12. При  виявленні  замовником  матеріалів,  що  не 
відповідають зазначеним вимогам, пред'являються рекламації до 
постачальника. 

           19. Ветеринарні вимоги 
       щодо імпорту в Україну північних оленів 

   19.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
олені,  які  народжені  і  вирощені в країні-експортері, не 
вакциновані проти бруцельозу і  виходять  з  господарств  і 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин, у 
тому числі:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро:
   везикулярного стоматиту, контагіозної плевропневмонії ВРХ, 
чуми ВРХ, чуми дрібних жуйних - протягом 2 років, ящуру - протягом 
останніх 12 місяців на території країни; ( Абзац третій пункту 
19.1  в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   бруцельозу, туберкульозу, лейкозу - протягом останніх  6 
місяців у господарстві. ( Абзац четвертий пункту 19.1 в редакції 
Наказу Державного  департаменту  ветеринарної  медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   19.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 
30  днів  утримуються  на  спеціальних  карантинних  базах 
країни-експортера під наглядом представника державної ветеринарної 
служби країни-експортера. Під час карантину проводять поголовний 
клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні дослідження 
в  державній ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в 
країні-експортері,  на бруцельоз, некробактеріоз, туберкульоз. 
( Пункт 19.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   19.3. Не пізніше ніж за 20 днів до ввезення на територію 
України тварин вакцинують проти сибірки (якщо вони не були щеплені 
за 6 місяців до відправлення), проводять обробку проти підшкірного 
овода (за показниками) і профілактичну дегельмінтизацію. 

   19.4. Якщо  в  період  карантинування  за  результатами 
діагностичних  досліджень  в  окремих тварин будуть виявлені 
позитивні (серологічні, алергічні й ін.) реакції, то представник 
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не 
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі 
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

   19.5. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   19.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і щеплень. 

   19.7. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   19.8. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять у 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться діагностичні дослідження під контролем 
державної  служби  ветеринарної  медицини  на  бруцельоз, 
некробактеріоз, туберкульоз. ( Пункт 19.8 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

           20. Ветеринарні вимоги 
         щодо імпорту в Україну верблюдів 

   20.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
верблюди, які народжені і вирощені в країні-експортері, виходять з 
благополучних господарств та адміністративних територій, вільних 
від заразних хвороб тварин, у тому числі:
   чуми верблюдів, віспи верблюдів, чуми великої рогатої худоби, 
блутангу, ящуру - протягом останніх 12 місяців на території 
країни;
   сапу, бруцельозу, туберкульозу, паратуберкульозу - протягом 
останніх 3 років у господарстві. 

   20.2. Відібрані для відправлення в Україну тварини не менше 
30  днів  утримуються  на  спеціальних  карантинних  базах 
країни-експортера під наглядом представника державної ветеринарної 
служби країни-експортера. Під час карантину проводять поголовний 
клінічний огляд із щоденною термометрією, діагностичні дослідження 
в  державній ветеринарній лабораторії методами, прийнятими в 
країні-експортері, на сап, туберкульоз, бруцельоз. ( Пункт 20.2 в 
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   20.3. Не пізніше ніж за 20 днів до відправлення верблюди 
повинні бути щеплені проти сибірки і трихофітії, якщо вони не були 
щеплені проти даних захворювань протягом останніх 6 місяців. 
Проводяться профілактична дегельмінтизація. 

   20.4. Якщо  в  період  карантинування  за  результатами 
діагностичних досліджень в окремих  тварин  будуть  виявлені 
позитивні (серологічні, алергічні й ін.) реакції, то представник 
покупця має право відмовитися від усіх або деяких тварин, не 
несучи при цьому матеріальної відповідальності. У цьому разі 
інформація негайно доводиться до відома Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

   20.5. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   20.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень їхніх результатів і щеплень. 

   20.7. Увезення на територію України тварин можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини 
Україну. 

   20.8. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять в 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться діагностичні дослідження на туберкульоз, 
бруцельоз під контролем державної служби ветеринарної медицини. 
( Пункт 20.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

           21. Ветеринарні вимоги 
         щодо імпорту в Україну приматів 

   21.1. До ввезення в Україну допускаються клінічно здорові 
приматоподібні   тварини,   народжені   і   вирощені   в 
господарстві-експортері.  Тварини  виходять  з  господарств і 
адміністративних територій, що перебувають під постійним контролем 
державної ветеринарної служби країни-експортера і вільних від 
заразних хвороб тварин, у тому числі:
   сибірки -  протягом  останніх  3  місяців  на території 
господарства.
   У господарствах  і  адміністративних  територіях, з яких 
експортуються примати, ніколи не реєструвалися випадки епідемічних 
і епізоотичних проявів геморагічних лихоманок: Ласса, Ебола і 
Марбург, віспи мавп, чуми людей, а на території країни-експортера 
відсутні ендемічні вогнища зазначених хвороб. 
  21.2. Відібрані  для  відправлення в Україну тварини на 
території країни-експортера не менше 30 днів утримуються на 
спеціальних карантинних базах під наглядом державної ветеринарної 
служби країни-експортера. Під час карантину проводять поголовний 
клінічний огляд з обов'язковою щоденною термометрією, діагностичні 
дослідження в державній  ветеринарній  лабораторії  методами, 
прийнятими в країні-експортері:
   серологічно на наявність антитіл до збудників геморагічних 
лихоманок: Ласса, Ебола, Марбург, Денге і жовтої лихоманки, 
гепатиту типу А, В, С, сказу, віспи мавп, герпесу В, лептоспірозу, 
лістеріозу;
   бактеріологічно на наявність збудників групи ентеробактерій: 
ешеріхій, сальмонел, шигелл, кампілобактерій, лепри;
   алергічно на туберкульоз. 

   21.3. До відправлення допускаються тільки клінічно здорові 
примати,  що  дали  негативні  результати  при діагностичних 
дослідженнях. Допущені до експорту тварини перед  відправкою 
піддаються  профілактичній  обробці  проти  ектопаразитів  і 
дегельмінтизації. 

   21.4. У разі загибелі під час карантину всі тварини повинні 
бути досліджені патолого-анатомічно і лабораторними методами на 
заразні хвороби. 

   21.5. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   21.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською, із зазначенням методів, 
дати діагностичних досліджень, їх результатів і профілактичних 
щеплень. 

   21.7. Увезення на територію України приматів можливе після 
одержання дозволу Державного департаменту ветеринарної медицини. 

   21.8. Після ввезення на територію України і проходження 
державного ветеринарно-санітарного контролю тварин ставлять на 
карантин терміном на 30 днів у спеціально підготовлені приміщення. 
У цей період проводяться потрібні діагностичні дослідження під 
контролем державної служби ветеринарної медицини. 

           22. Ветеринарні вимоги 
     щодо імпорту в Україну м'яса і м'ясопродуктів 

   22.1. До ввезення в Україну допускаються м'ясо лише в тушах, 
напівтушах, четвертинах, блоках м'ясних заморожених, м'ясопродукти 
і субпродукти, отримані від забою і переробки здорових тварин, 
вирощених  на  території країни-експортера і перероблених на 
м'ясопереробних  підприємствах,  які мають дозвіл центральної 
державної ветеринарної служби країни-експортера на постачання 
продукції на експорт і перебувають під її постійним контролем. 
Забійні тварини не одержували кормів тваринного походження, при 
виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних  тварин.  ( Пункт 22.1 в редакції Наказу Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   22.2. Тварини, м'ясо від яких призначено для експорту в 
Україну, підлягають передзабійному ветеринарному огляду, а туші й 
органи від них - післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, 
проведеній державною ветеринарною службою країни-експортера. М'ясо 
повинно бути визнано придатним для споживання людям. 

   22.3. Туші (напівтуші, четвертини) повинні мати чітке клеймо 
державного ветеринарного нагляду з позначенням назви або номера 
забійного підприємства (м'ясокомбінати, бойні), на якому був 
здійснений забій тварин. М'ясо і м'ясопродукти одержані від забою 
здорових тварин, заготовлених у господарствах й адміністративних 
територіях, офіційно вільних від хвороб тварин, у тому числі:
   а) велика рогата худоба:
   губкоподібної  енцефалопатії  великої  рогатої  худоби - 
відповідно  до  вимог  Міжнародного  ветеринарного  кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро; ( Абзац другий підпункту "а" 
пункту 22.3 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   контагіозної плевропневмонії - протягом 2 років на території 
країни;
   чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців на 
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 років на території 
країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   бруцельозу - протягом останніх 6 місяців у господарстві;
   сибірки - протягом останніх 20 днів у господарстві;
   б) вівці й кози:
   скрепі овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного 
кодексу Міжнародного епізоотичного бюро;
   контагіозної плевропневмонії - протягом 2 років на території 
країни;
   чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців на 
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 років на території 
країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   блутангу - протягом останніх 12 місяців на території країни;
   аденоматозу, меди-вісни,  артриту-енцефаліту  -  протягом 
останніх 3 років у господарстві;
   віспи овець і кіз - протягом останніх  12  місяців  у 
господарстві;
   бруцельозу - протягом останніх 6 місяців у господарстві;
   сибірки - протягом останніх 20 днів у господарстві;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро; ( Підпункт "б" 
пункту  22.3  доповнено абзацом згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   в) свині:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни;
   везикулярної хвороби свиней протягом останніх 2 років на 
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 9 місяців;
   класичної чуми свиней, хвороби Ауєскі - протягом останніх 12 
місяців на адміністративній території (штат, провінція, земля, 
округ і ін.), при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців; ( Абзац 
четвертий підпункту "в" пункту 22.3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Державного  департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   трихінельозу - протягом останніх 5 років на території країни 
або зони; ( Абзац п'ятий підпункту "в" пункту 22.3 в редакції 
Наказу Державного  департаменту  ветеринарної  медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   репродуктивно-респіраторного синдрому свиней, ентеровірусного 
енцефаломієліту свиней (хвороби Тешена) протягом останніх 12 
місяців у господарстві; ( Абзац шостий підпункту "в" пункту 22.3 
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   бешихи свиней - протягом останніх 20 днів у господарстві;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро. ( Підпункт "в" 
пункту 22.3 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   Усі туші досліджені на трихінельоз із негативним результатом 
або були оброблені методами, які забезпечують повне знищення 
личинок паразиту. 

   22.4. До ввезення не допускаються м'ясо й м'ясопродукти:
   що мають при післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі 
зміни,  характерні  для  ящуру,  чуми,  анаеробних інфекцій, 
туберкульозу, лейкозу та  інших  заразних  хвороб,  ураження 
гельмінтами (цистицеркоз, трихінельоз, саркоспорідіоз, онхоцеркоз, 
ехінококоз і ін.), а також для отруєння різними речовинами;
   піддані дефростації в період зберігання;
   що мають ознаки псування;
   що мають температуру в товщі м'язів біля кісток вище мінус 8 
градусів за Цельсієм для мороженого м'яса;
   із залишками внутрішніх органів, крововиливами в тканинах, не 
видаленими абсцесами, з личинками оводів, із зачищенням серозних 
оболонок і видаленими лімфовузлами, з механічними домішками, а 
також з не властивими м'ясу кольором, запахом, присмаком (риби, 
лікарських засобів, трав і ін.);
   що містять засоби консервування;
   обсіменені сальмонелами або збудниками інших бактеріальних 
інфекцій;
   оброблені барвниками,   іонізуючим   опроміненням   або 
ультрафіолетовими променями;
   отримані від забою тварин, що піддавалися впливу натуральних 
або синтетичних естрогенних, гормональних речовин, тіреостатичних 
препаратів, антибіотиків і введених безпосередньо перед забоєм 
заспокійливих засобів;
   фарш та подрібнене м'ясо великої рогатої худоби, дрібної 
рогатої худоби та свиней. 

   22.5. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати гігієнічним вимогам якості і 
безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно 
до діючих в Україні нормативно-технічними актами. 

   22.6. Пакувальний матеріал повинен використовуватися вперше і 
задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги. 

   22.7. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   22.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  22.9  глави 22 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           23. Ветеринарні вимоги 
        щодо імпорту в Україну м'яса птиці 

   23.1. До ввезення в Україну допускається м'ясо птиці, яке 
отримане  від  забою здорової птиці, вирощеної на території 
країни-експортера і переробленої на птахопереробних підприємствах, 
що  мають  дозвіл  центральної державної ветеринарної служби 
країни-експортера на постачання продукції на експорт і перебувають 
під її постійним контролем. ( Пункт 23.1 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   23.2. Птиця, м'ясо якої призначено для експорту в Україну, 
підлягає передзабійному ветеринарному огляду, а тушки й органи від 
неї - післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, проведеній 
державною ветеринарною службою країни-експортера. М'ясо повинно 
бути визнано придатним для споживання людям. 

   23.3. М'ясо повинно мати маркування (ветеринарне клеймо) на 
упаковці. 

   23.4. М'ясо виходить від забою здорової птиці з благополучних 
країн, господарств, офіційно вільних від заразних хвороб, у тому 
 

числі: 
   а) хвороби Ньюкасла, грипу (високопатогенний грип птиці) - 
при проведенні стемпінг-ауту 6 місяців; ( Підпункт "а" пункту 23.4 
в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   б) курячі  та  індичі господарства, вільні від орнітозу 
(пситтакозу), параміксовірусної інфекції, ринотрахеїту індичок, 
інфекційного  ларинготрахеїту,  інфекційного енцефаломієліту - 
протягом останніх 6 місяців у господарстві;
   в) гусячі й качині господарства, вільні від хвороби Держі, 
вірусного гепатиту каченят, орнітозу (пситтакозу) - протягом 
останніх 6 місяців у господарстві;
   г) птиця надходить на забій з господарств, що  визнані 
благополучними щодо сальмонельозу відповідно до вимог Міжнародного 
ветеринарного кодексу Міжнародного епізоотичного бюро. 

   23.5. До ввезення не допускаються м'ясо птиці:
   із змінами, характерними для заразних хвороб;
   недоброякісне за органолептичними показниками;
   що містять засоби консервування;
   обсіменене сальмонелами на поверхні тушок, у товщі м'язів або 
тканинах органів;
   оброблене барвниками і  пахучими  речовинами,  іонізуючим 
опроміненням або ультрафіолетовими променями;
   що має темну пігментацію (крім індичок і цесарок);
   м'ясо, що має ознаки псування;
   отримане від птиці в період вирощування, відгодівлі або перед 
забоєм піддане впливу натуральних або синтетичних естрогенних, 
гормональних речовин, тіреостатичних препаратів, антибіотиків і 
введених безпосередньо перед забоєм заспокійливих засобів. 

   23.6. Увезення субпродуктів, фаршу з м'яса птиці, м'яса птиці 
механічного обвалкування дозволяється тільки для  промислової 
переробки із зазначенням конкретного птахо- або м'ясопереробного 
підприємства чи холодильника тимчасового зберігання. 

   23.7. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати гігієнічним вимогам якості та 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до 
чинних в Україні нормативно-технічних актів. 

   23.8. Матеріал для упаковки повинен використовуватися вперше 
і задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги. 

   23.9. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   23.10. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни виробника в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера і українською. 

   {  Пункт  23.11  глави 23 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           24. Ветеринарні вимоги 
         щодо імпорту в Україну конини 

   24.1. До ввезення в Україну допускається конина лише в тушах, 
напівтушах, четвертинах, отримана від забою клінічно здорових 
коней, вирощених на території країни-експортера і перероблених на 
забійних підприємствах, що мають дозвіл центральної державної 
ветеринарної служби країни-експортера на постачання продукції на 
експорт і перебувають під її постійним контролем. ( Пункт 24.1 в 
редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   24.2. Тварини, м'ясо від яких призначено для експорту в 
Україну, підлягають передзабійному ветеринарному огляду, а туші й 
органи від них післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, 
проведених державною ветеринарною службою країни-експортера. М'ясо 
повинно бути визнано придатним для споживання людям. 

   24.3. Туші коней повинні мати клеймо державного ветеринарного 
нагляду з позначенням назви або номера забійного підприємства 
(м'ясокомбінату, бойні), на якому був зроблений забій тварин. 

   24.4. М'ясо, призначене до ввезення на територію України на 
експорт, повинно походити від тварин, заготовлених у господарствах 
і адміністративних територіях, офіційно вільних від хвороб тварин, 
у тому числі:
   парувальної хвороби,  африканської  чуми  коней,  сапу, 
венесуельського  енцефаломієліту,  везикулярного  стоматиту  - 
протягом останніх 2 років на території країни; ( Абзац другий 
пункту 24.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 )
   грипу коней - протягом останніх 12 місяців на території 
країни; ( Абзац третій пункту 24.4 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Державного  департаменту  ветеринарної медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційного метриту коней, піроплазмозу (бабезія Кабані), 
нуталіозу (бабезія Екві) - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території; ( Абзац четвертий пункту 24.4 із 
змінами,  внесеними згідно з Наказом Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   інфекційних енцефаломієлітів  коней західного та східного 
типів, ринопневмонії, інфекційної анемії, корости і віспи коней - 
протягом останніх 3 місяців на території господарства;
   сибірки - протягом 20 днів у господарстві.
   Усі туші досліджені на трихінельоз із негативним результатом, 
або були оброблені методами, які забезпечують повне знищення 
личинок паразиту. 

   24.5. Забійних коней на забійних підприємствах перед забоєм 
піддають клінічному огляду й однократній очній малеїнізації. На 
забій направляються коні, що дали негативний результат на сап. 

   24.6. До ввезення не допускаються конина:
   із змінами, характерними для заразних хвороб;
   із залишками внутрішніх органів, крововиливами в тканинах, не 
віддаленими абсцесами, із личинками оводів, із зачищенням серозних 
оболонок і видаленими лімфовузлами, із механічними домішками, а 
також із не властивими м'ясу запахом і присмаком;
   обсіменена сальмонелами  і збудниками інших бактеріальних 
інфекцій;
   оброблена барвниками  і  пахучими  речовинами, іонізуючим 
опроміненням або ультрафіолетовими променями;
   отримана від забою тварин, підданих впливу натуральних або 
синтетичних естрогенних речовин, гормональних і тіреостатичних 
препаратів, антибіотиків і введених безпосередньо перед забоєм 
заспокійливих засобів. 

   24.7. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати гігієнічним вимогам якості і 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до 
діючих в Україні нормативно-технічних актів. 

   24.8. Матеріал для упаковування повинен використовуватися 
вперше і задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги. 

   24.9. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   24.10. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  24.11  глави 24 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

     25. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
       консервів, ковбас і інших видів готових 
             м'ясних виробів 

   25.1. До ввезення в Україну допускаються готові вироби з 
м'яса  всіх  видів  тварин,  птиці  вирощених  на території 
країни-експортера, які призначені в їжу людині, виготовлені на 
підприємствах, що мають дозвіл центральної державної ветеринарної 
служби країни-експортера на постачання продукції на експорт і 
перебувають під її постійним контролем. ( Пункт 25.1 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   25.2. Сировина, з якої виготовлена продукція, повинна бути 
отримана  від  клінічно  здорових  тварин   і   пройти 
ветеринарно-санітарну експертизу, проведену державною ветеринарною 
службою країни-експортера. 

   25.3. Яловичина і баранина не повинні  виходити  з  не 
благополучних щодо губкоподібної енцефалопатії великої рогатої 
худоби і скрепі овець територій. Тварини не вживали в їжу корми, 
при виготовленні яких використовувалися внутрішні органи і тканини 
жуйних тварин. 

   25.4. Продукти  визнані  придатними  для  споживання  і 
відповідають  міжнародним  стандартам. Продукція повинна мати 
маркування (ветеринарне клеймо) на упаковці. 

   25.5. Продукти виходять з м'ясокомбінатів, розташованих в 
адміністративних  територіях,  вільних  від хвороб, згідно з 
переліком Міжнародного епізоотичного бюро, у тому числі: ( Абзац 
перший пункту 25.5 в редакції Наказу Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 )
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років, а при 
стемпінг-ауті - 6 місяців;
   чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців, а 
при стемпінг-ауті - 6 місяців;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців. ( Абзац четвертий 
пункту 25.5 в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної 
медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   25.6. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати гігієнічним вимогам якості і 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до 
діючих в Україні нормативно-технічних актів. 

   25.7. До ввезення допускаються готові продукти в непорушеній 
упаковці,  у герметично закритій тарі. Тара й матеріал для 
упаковування повинен використовуватися вперше  і  відповідати 
санітарно-гігієнічним вимогам країни-експортера. 

   25.8. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   25.9. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни експортера й українською. 

   {  Пункт  25.10  глави 25 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           26. Ветеринарні вимоги 
        щодо імпорту в Україну м'яса кролів 

   26.1. До ввезення в Україну допускається м'ясо кролів, 
отримане  від забою здорових тварин, вирощених на території 
країни-експортера і перероблених на забійних підприємствах, що 
мають  дозвіл  центральної  державної  ветеринарної  служби 
країни-експортера на постачання продукції на експорт і перебувають 
під її постійним контролем. ( Пункт 26.1 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 ) 

   26.2. Кролики, м'ясо яких призначено для експорту в Україну, 
підлягають передзабійному ветеринарному огляду, а тушки й органи - 
післязабійній  ветеринарно-санітарній  експертизі,  проведених 
державною ветеринарною службою країни-експортера. М'ясо повинно 
бути визнано придатним для споживання людям і мати маркування 
(ветеринарне клеймо) на упаковці. 

   26.3. М'ясо виходить від забою здорових кролів із господарств 
та адміністративних територій, офіційно вільних від заразних 
хвороб, у тому числі:
   міксоматозу, туляремії,  геморагічної  хвороби  кролів, 
пастерельозу, лістеріозу - протягом останніх 6  місяців  на 
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.). 

   26.4. До ввезення не допускається м'ясо кролів:
   із змінами, характерними для заразних хвороб;
   не доброякісне за органолептичними показниками;
   що містить консерванти;
   обсіменене сальмонелами на поверхні тушок, товщі м'язів або 
тканинах органів;
   оброблене барвниками і пахучими речовинами;
   іонізуючим випромінюванням або ультрафіолетовими променями;
   що мають темну пігментацію;
   піддане дефростації в період зберігання;
   отримане від кролів у період вирощування, відгодівлі або 
перед забоєм, підданих впливу  натуральних  або  синтетичних 
естрогенних,  гормональних речовин, тіреостатичних препаратів, 
антибіотиків і введених безпосередньо перед забоєм заспокійливих 
засобів. 

   26.5. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати санітарно-гігієнічним вимогам 
якості і безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини 
відповідно до діючих в Україні нормативно-технічних актів. 

   26.6. Матеріал для упаковки повинен використовуватися вперше 
і задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги. 

   26.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   26.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  26.9  глави 26 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           27. Ветеринарні вимоги 
    щодо імпорту в Україну молока і молочних продуктів 

   27.1. До ввезення в Україну допускаються молоко і молочні 
продукти, які отримані від здорових тварин вирощених на території 
країни-експортера з господарств, офіційно вільних від заразних 
хвороб тварин, і виготовлені на молокопереробних підприємствах, що 
мають  дозвіл  центральної  державної  ветеринарної  служби 
країни-експортера на постачання продукції на експорт і перебувають 
під її постійним контролем. ( Пункт 27.1 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   27.2. Молоко  і  молочні  продукти  виготовляються  й 
відвантажуються  з  господарств і адміністративних територій, 
вільних від заразних хвороб тварин, у тому числі:
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни або 
зони, визнаної Міжнародним епізоотичним бюро;
   контагіозної плевропневмонії, везикулярного    стоматиту - 
протягом 2 років на території країни;
   чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 12 місяців на 
території країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців;
   чуми дрібних жуйних - протягом останніх 3 років на території 
країни, а при проведенні стемпінг-ауту - 6 місяців. 

   27.3. До ввезення не допускаються молоко і молочні продукти:
   обсіменені сальмонелами або збудниками інших бактеріальних 
інфекцій;
   оброблені барвниками  і  пахучими  речовинами, іонізуючим 
опроміненням або ультрафіолетовими променями;
   що містять натуральні або синтетичні естрогенні, гормональні 
речовини, тіреостатичні препарати, антибіотики і заспокійливі 
засоби. 

   27.4. Молоко, яке використовується для виробництва молочних 
продуктів, пройшло термічну обробку, достатню  для  знищення 
мікобактерії туберкульозу й інших патогенних мікроорганізмів, що 
представляють небезпеку для здоров'я людини. Молочні продукти, що 
поставляються,  повинні  бути  піддані  процесу переробки, у 
результаті якої повинна гарантуватися відсутність життєздатної 
патогенної флори. Продукти визнані придатними для споживання і 
вільного продажу без обмежень. 

   27.5. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники  молока,  молочних  продуктів  повинні  відповідати 
гігієнічним вимогам якості і безпеки харчових продуктів  та 
продовольчої  сировини  відповідно  до  діючих  в  Україні 
нормативно-технічних актів. 

   27.6. До ввезення не допускаються молоко і молочні продукти, 
що мають змінені органолептичні показники або порушення цілісності 
упаковки. 

   27.7. Матеріал для упаковки повинен використовуватися вперше 
і задовольняти санітарно-гігієнічні вимоги. 

   27.8. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   {  Пункт  27.9  глави 27 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

   27.9. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

           28. Ветеринарні вимоги 
      щодо імпорту в Україну м'яса диких тварин 

   28.1. До ввезення в Україну допускається м'ясо диких тварин 
лише в тушах, напівтушах, четвертинах (пернатої дичини), уключаючи 
екзотичних тварин, таких як: крокодила, кенгуру, черепахи, страуса 
та інших дозволених для полювання, у тому числі вирощених на 
замкнутій території або просторі їх розташування й отримане на 
забійних підприємствах, що мають дозвіл центральної державної 
ветеринарної служби країни-експортера на постачання зазначеної 
м'ясопродукції на експорт і перебувають  під  її  постійним 
контролем. 

   28.2. Увезення в Україну м'яса крокодила, кенгуру, черепахи, 
страуса й інших екзотичних тварин може бути дозволене тільки за 
наявності письмового рішення Міністерства охорони здоров'я України 
на можливе використання конкретного виду продукту в їжу людям. 

   28.3. М'ясо повинно походити від забою здорових  тварин 
(пернатої дичини) і екзотичних тварин, що жили (перебували) в 
мисливських угіддях або підприємствах з їхнього вирощування, що не 
перебувають   під   ветеринарною  забороною  держветслужби 
країни-експортера й офіційно вільні від заразних хвороб тварин, у 
тому числі:
   а) для усіх видів тварин:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни;
   ящуру - протягом останніх 12 місяців на території країни;
   сибірки - протягом останніх 20 днів на території мисливського 
угіддя, господарства або іншого місця перебування; 
 

   ( Абзац п'ятий підпункту "а" пункту 28.3 вилучено на підставі 
Наказу Державного  департаменту  ветеринарної  медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 
 

   б) для великих жуйних парнокопитих:
   чуми і контагіозної плевропневмонії, везикулярного стоматиту, 
чуми дрібних жуйних - протягом 2 років на території країни; 
( Абзац другий підпункту "б" пункту 28.3 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   заразного вузликового дерматиту великої  рогатої  худоби, 
везикулярного  стоматиту,  лихоманки  долини  Ріфт, блутангу, 
геморагічної септицемії, хвороби Акабане - протягом останніх 3 
років на території країни; 
 

   ( Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 28.3 вилучено на підставі 
Наказу Державного  департаменту  ветеринарної  медицини N 36 
( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 
 

   бруцельозу, лейкозу,  туберкульозу - протягом останніх 6 
місяців на території господарства (підприємства з вирощування), 
мисливського угіддя або іншого місця перебування;
   вірусної діареї - протягом останніх 12 місяців на території 
господарства (підприємства з вирощування), мисливського угіддя або 
іншого місця перебування;
   в) для дрібних жуйних парнокопитих:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   лихоманки долини  Ріфт, чуми дрібних жуйних, блутангу - 
протягом останніх 3 років на території країни;
   ку-лихоманки - протягом останніх 12 місяців на території 
країни;
   паратуберкульозу, меди-вісни, артриту-енцефаліту, аденоматозу 
- протягом  останніх  3  років  на  території  господарства 
(підприємства з вирощування), мисливського угіддя або іншого місця 
перебування;
   туберкульозу, бруцельозу - протягом останніх 6 місяців на 
території господарства (підприємства з вирощування), мисливського 
угіддя або іншого місця перебування;
   віспи овець і кіз - протягом останніх 12 місяців на території 
господарства (підприємства з вирощування), мисливського угіддя або 
іншого місця перебування;
   г) для дрібних нежуйних парнокопитих:
   класичної чуми свиней,  хвороби  Ауєскі,  ентеровірусного 
енцефаломієліту     свиней     (хвороби     Тешена), 
репродуктивно-респіраторного синдрому свиней - протягом останніх 
12 місяців на території мисливського угіддя або іншого місця 
перебування;
   трихінельозу - протягом 3 років на території господарства 
(підприємства з вирощування), мисливського угіддя або іншого місця 
перебування;
   бешихи - протягом останніх 20 днів на території господарства 
(підприємства з вирощування), мисливського угіддя або іншого місця 
перебування;
   ґ) для непарнокопитих:
   сапу,  інфекційного  енцефаломієліту  коней  усіх типів, 
вірусного артеріїту - протягом останніх 2 років на території 
країни; ( Абзац другий підпункту "ґ" пункту 28.3 в редакції Наказу 
Державного департаменту ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) 
від 25.04.2005 )
   інфекційної анемії,  парувальної  хвороби,  епізоотичного 
лімфангоїту, інфекційного метриту коней - протягом 12 місяців на 
території господарства (підприємства з вирощування), мисливського 
угіддя або іншого місця перебування;
   д) для кролів і зайців:
   вірусної геморагічної хвороби кроликів, туляремії - протягом 
останніх 12 місяців на території господарства (підприємства з 
вирощування), мисливського угіддя або іншого місця перебування;
   міксоматозу, пастерельозу, лістеріозу - протягом 6 місяців на 
території господарства (підприємства з вирощування), мисливського 
угіддя або іншого місця перебування;
   е) для пернатої дичини (птиця):
   грипу птахів усіх серотипів і хвороби Ньюкасла - протягом 1 
року на території країни;
   хвороби Марека, сальмонельозу, інфекційного ларинготрахеїту, 
інфекційного бронхіту, інфекційного  енцефаломієліту,  хвороби 
Гамборо,  інфекційної анемії, віспи-дифтериту, пастерельозу й 
аспергільозу - протягом останніх  6  місяців  на  території 
господарства (підприємства з вирощування), мисливського угіддя або 
іншого місця перебування;
   орнітозу, чуми качок, туберкульозу і лейкозу - протягом 6 
місяців на території господарства (підприємства з вирощування), 
мисливського угіддя або іншого місця перебування. 

   28.4. Дикі тварини (перната дичина) й екзотичні тварини, 
м'ясо від яких призначено для експорту в Україну, підлягають 
передзабійному ветеринарному огляду (вирощених), а туші й органи 
(усіх тварин) - післязабійній ветеринарно-санітарній експертизі, 
проведеній державною ветеринарною службою країни-експортера. М'ясо 
повинно бути розібране на зареєстрованому забійному підприємстві, 
що розташоване на адміністративній території, яка перебуває під 
контролем державної ветеринарної служби країни-експортера. 

   28.5. М'ясо, призначене для експорту в Україну, повинно бути 
визначене  державною  ветеринарною  службою  країни-експортера 
придатним у їжу людям. 

   28.6. На м'ясі повинно бути клеймо  (штамп)  державного 
ветеринарного  нагляду  з чітким зазначенням назви і номера 
забійного підприємства, на якому була здійснена переробка диких 
тварин. 

   28.7. При проведенні ветеринарно-санітарної експертизи м'яса 
не повинно бути виявлено змін, характерних для заразних хвороб, а 
також уражень гельмінтами, серозних оболонок, які не зачищалися, 
лімфатичних вузлів, які не видалялися. 

   28.8. М'ясо м'ясоїдних та інших сприйнятливих тварин (кожну 
тушу) повинно бути досліджено державною ветеринарною службою на 
трихінельоз із негативним результатом або оброблене методами, які 
забезпечують повне знищення личинок паразиту. 

   28.9. М'ясо не повинно мати гематом, не видалених абсцесів, 
личинок ґедзів, механічних забруднень, не властивого м'ясу запаху 
і  присмаку  риби, лікарських трав, засобів і інших. М'ясо 
зберігалося і транспортувалося з  дотриманням  температурного 
режиму, має температуру в товщі м'язів біля кісток не вище мінус 8 
градусів за Цельсієм, не піддавалося дефростації, не містить 
засобів консервування, не обсіменене сальмонелами або збудниками 
інших  бактеріальних  інфекцій,  не  оброблялося  барвниками, 
іонізуючим опромінюванням або ультрафіолетовими променями. 

   28.10. Тварини, від яких отримане м'ясо, не були піддані 
впливу натуральних або синтетичних естрогенних,  гормональних 
речовин,  тіреостатичних  препаратів, антибіотиків і введених 
безпосередньо перед забоєм заспокійливих засобів. 

   28.11. Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні 
показники м'яса повинні відповідати діючим в Україні гігієнічним 
вимогам якості і безпеки харчових продуктів і  продовольчої 
сировини відповідно до діючих нормативно-технічних актів. 

   28.12. Матеріал   для   упаковування   м'яса  повинен 
використовуватися   вперше   і   задовольняти   необхідні 
санітарно-гігієнічні вимоги. 

   28.13. Транспортні  засоби,  на яких перевозиться м'ясо, 
обробляються і підготовляються  відповідно  до  прийнятих  у 
країні-експортері правил. 

   28.14. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  28.15 глави 28 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           29. Ветеринарні вимоги 
   щодо імпорту в Україну харчової риби, морепродуктів і 
    готових виробів з них, що пройшли термічну обробку 

   29.1. До ввезення в Україну допускаються жива, охолоджена і 
морожена риба, морепродукти і готові вироби з них, що пройшли 
термічну  обробку,  призначені  в  їжу  людині, зроблені на 
підприємствах, що мають дозвіл центральної державної ветеринарної 
служби країни-експортера на постачання продукції на експорт і 
перебувають під її постійним контролем. 

   29.2. У супровідних ветеринарних документах указується дата 
виробництва (заморозки) риби та морепродуктів. 

   29.3. Промислова  морська  і  прісноводна риба, а також 
морепродукти повинні бути досліджені  державною  ветеринарною 
службою країни-експортера на наявність гельмінтів (у тому числі 
анізакід), бактеріальних і вірусних інфекцій методами, прийнятими 
в країні-експортері. 

   29.4. Прісноводна риба повинна бути вільна від збудників 
опісторхозу, дифілоботріозу й інших  збудників  гельмінтозів, 
небезпечних для людини. 

   29.5. До  ввезення  не  допускаються  морожена  риба  і 
морепродукти:
   обсіменені сальмонелами або збудниками інших бактеріальних 
інфекцій;
   із змінами, характерними для заразних хвороб;
   не доброякісні за органолептичними показниками;
   піддані дефростації в період зберігання;
   оброблені барвниками і  пахучими  речовинами,  іонізуючим 
опроміненням або ультрафіолетовими променями.
   Увезення рибного фаршу дозволяється тільки для промислової 
переробки із зазначенням конкретного рибопереробного підприємства 
чи холодильника тимчасового зберігання. ( Абзац сьомий пункту 29.5 
в редакції Наказу Державного департаменту ветеринарної медицини 
N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   29.6. При  проведенні  ветеринарно-санітарної  експертизи 
морська і прісноводна риба, морепродукти і готові вироби з них 
повинні  бути  визнані  придатними  для  споживання  людям. 
Мікробіологічні, хіміко-токсикологічні і радіологічні показники 
повинні відповідати діючим в Україні гігієнічним вимогам якості і 
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до 
діючих нормативно-технічних актів. 

   29.7. Морожена океанічна риба і морепродукти повинні мати 
температуру в товщі не вище мінус 18 градусів за Цельсієм. 

   29.8. Тара  і  матеріал  для  упаковування  повинні 
використовуватися  вперше  і відповідати санітарно-гігієнічним 
вимогам країни-експортера. 

   29.9. Транспортні засоби обробляються  і  підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   29.10. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене ветеринарним сертифікатом країни-походження в 
оригіналі, підписаним державним ветеринарним лікарем і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  29.11 глави 29 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

   30. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну шкіряної, 
    рогокопитної, кишкової, хутрової, овчинно-хутряної 
    і смушкової сировини, вовни і козячого пуху, щетини, 
    кінського волоса, пір'я і пуху курей, качок, гусей 
             та інших птахів 

   30.1. До  ввезення  в  Україну  допускаються  шкіряна, 
рогокопитна, кишкова,  хутрова,  овчинно-хутрова  і  смушкова 
сировина, вовна, козячий пух, щетина, кінський волос, пір'я і пух 
курей, качок, гусей та інших птахів, а також інша тваринна 
сировина, отримана від здорових тварин (птахів) вирощених на 
території країни-експортера із господарств, офіційно вільних від 
заразних хвороб тварин, і виготовлена на підприємствах, що мають 
дозвіл центральної державної ветеринарної служби країни-експортера 
на постачання продукції і перебувають під її постійним контролем. 
( Пункт 30.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

   30.2. Сировина виходить з господарств і адміністративних 
територій, вільних від заразних хвороб тварин (птахів), у тому 
числі:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   африканської чуми  свиней, африканської чуми коней, чуми 
верблюдів і чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 3 
років на території країни;
   ящуру, віспи овець і кіз - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.);
   сибірки - протягом останніх 3 місяців у господарстві. 

   30.3. Шкіряна, хутрова, овчинно-хутрова, смушкова сировина 
повинна бути цілком досліджена на сибірку. Пташиний пух і пір'я 
повинні бути оброблені в країні-імпортері з технології, яка 
гарантує знешкодження збудників інфекційних хвороб (у тому числі 
збудників хвороби Ньюкасла та грипу птиць). 

   30.4. Шкіряна і хутрова сировина повинна бути відсортована 
відповідно до вимог діючих стандартів країни-експортера і мати 
чітке маркування. 

   30.5. Сировина для транспортування упаковується за видами і 
методами консервування. Методи консервування повинні відповідати 
міжнародним вимогам і забезпечувати ветеринарно-санітарну безпеку 
експортованої сировини. 

   30.6. Вовна, козячий пух, щетина, кінський волос, пух і 
пір'я,  не  піддані  в  країні-експортері  гарячому  миттю, 
направляються для подальшої переробки (миття) на підприємства, що 
мають для цього необхідні ветеринарно-санітарні умови, пройшли 
комісійну  перевірку  (атестацію)  територіальними  органами 
державного  ветеринарно-санітарного  нагляду  і  державної 
санітарно-епідеміологічної служби та отримали дозвіл від головних 
державних інспекторів ветеринарної медицини  України  на  цю 
діяльність. 

   30.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   30.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком  підтверджене  ветеринарним  сертифікатом,  підписаним 
державним ветеринарним лікарем країни походження і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  30.9  глави 30 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

           31. Ветеринарні вимоги 
     щодо імпорту в Україну кормової рибного борошна 

   31.1. До  ввезення в Україну допускається кормова рибне 
борошно, яке отримане з рибної сировини океанічного промислу і 
відвантажується  з  підприємств, що мають дозвіл центральної 
державної ветеринарної служби країни-експортера про постачання 
продукції на експорт і перебувають під її постійним контролем. До 
ввезення в Україну допускається рибне  борошно,  виготовлена 
заводами, розташованими на територіях, благополучних щодо заразних 
хвороб тварин. 

   31.2.   Рибне  борошно  повинно  відповідати  таким 
ветеринарно-санітарним вимогам:
   - загальна бактеріальна забрудненість - не більше 500 тис. 
м. к. в г;
   - патогенна мікрофлора,      - не допускається; 
    у тому числі сальмонела в 25 г - не допускається;
   - ентеропатогенні ешеріхії    - не допускається;
   - ботулінічний токсин       - не допускається;
   - перекиси            - не більше 0,1 % за йодом;
   - алдрін             - не допускається;
   - ГХЦГ (сума ізомерів)      - не більше 0,06 мг/кг;
   - ДДТ (сума метаболітів)     - не більше 0,3 мг/кг;
   - гептахлор            - не допускається;
   - свинець             - не більше 1,0 мг/кг;
   - кадмій             - не більше 0,2 мг/кг;
   - ртуть              - не більше 0,6 мг/кг;
   - арсен              - не більше 5,0 мг/кг;
   - цезію 134, 137         - не більше 600 бекерелів;
   - стронцію            - не більше 100 бекерелів.
   Рибне борошно повинне бути отримане від риби, якій  не 
згодовувались  корми,  що  містять  сировину,  вироблену  з 
використанням методів генної інженерії або  інших  генетично 
модифікованих джерел.
(  Пункт  31.2  в  редакції  Наказу Державного департаменту 
ветеринарної медицини N 36 ( z0525-05 ) від 25.04.2005 ) 

   31.3. Продукт був підданий термічній обробці при температурі 
не нижче плюс 80 градусів за Цельсієм протягом 30 хвилин. Матеріал 
для упаковування повинен використовуватися вперше і задовольняти 
санітарно-гігієнічні вимоги. 

   31.4. Транспортні засоби оброблені і підготовлені відповідно 
до прийнятих у країні-експортері правил. 

   31.5. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком  підтверджене  ветеринарним  сертифікатом,  підписаним 
державним  ветеринарним лікарем країни-походження і складеним 
мовами країни-експортера й українською. 

   {  Пункт  31.6  глави 31 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

     32. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
      готових кормів і кормових добавок тваринного 
       походження, у тому числі з птиці і риби 

   32.1. До ввезення в Україну допускаються корми і кормові 
добавки,  призначені  для  годівлі  тварин,  виготовлені  на 
підприємствах, що мають дозвіл центральної державної ветеринарної 
служби країни-експортера на постачання продукції на експорт і 
перебувають під її постійним контролем. Корми і кормові добавки 
повинні бути отримані зі свіжої сировини від тварин і птахів з 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин і 
птахів, у тому числі:
губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   африканської чуми свиней, африканської чуми коней,  чуми 
верблюдів і чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 3 
років у країні;
   класичної чуми  свиней,  ящуру,  віспи  овець і кіз та 
інфекційної плевропневмонії великої рогатої худоби - протягом 
останніх 12 місяців на адміністративній території;
   сибірки, бруцельозу, лептоспірозу, хвороби Ауєскі, анаеробних 
інфекцій - протягом останніх 3 місяців у господарстві. 

   32.2. Для виробництва кормів не використовуються яловичина, 
баранина, субпродукти або інша сировина від великої та дрібної 
рогатої худоби, а також м'ясне та м'ясо-кісткове борошно, отримані 
з не благополучних щодо губкоподібної енцефалопатії  великої 
рогатої худоби і скрепі овець країн. 

   32.3. Сировина для виготовлення кормів повинна бути тільки 
боєнського   походження   і   піддана    післязабійній 
ветеринарно-санітарній   експертизі,   проведеній  державною 
ветеринарною службою країни-експортера. 

   32.4. Сировина була оброблена при температурі не нижче плюс 
133 градусів за Цельсієм (271,4 градуса за Фаренгейтом), не менше 
20 хвилин при тиску 3 бар (42,824 фунта на квадратний см) або була 
оброблена відповідно до альтернативної системи термообробки, яка 
затверджена ветеринарною службою і яка дає відповідні гарантії 
щодо встановленого мікробіологічного стандарту. 

   32.5. Корми і кормові добавки не повинні містити сальмонел, 
ботулінічного токсину, ентеропатогенну й анаеробну мікрофлору. 
Загальна бактеріальна  обсімененість  не  повинна перевищувати 
500 тис. м.к. в 1 г, що повинно бути підтверджено  даними 
лабораторних досліджень і відповідним записом у ветеринарному 
сертифікаті. 

   32.6. Корми  і  кормові  добавки  для  транспортування 
упаковуються у вологонепроникну тару. 

   32.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   32.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком  підтверджене  ветеринарним  сертифікатом,  підписаним 
державним ветеринарним лікарем країни-експортера і  складеним 
мовами  країни-експортера й українською, із зазначенням дати 
лабораторних досліджень. 

   32.9. Постачання  товарних  партій  здійснюється  після 
проведення  досліджень  зразків  продукції  у  Державному 
науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів 
і кормових добавок (м. Львів). 

   32.10. Увезення  на територію України кормів і кормових 
добавок можливе після одержання дозволу Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

     33. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
        кормів і кормових добавок тваринного 
       походження, у тому числі з птиці і риби 

   33.1. До ввезення в Україну допускаються корми і кормові 
добавки,  призначені  для  годівлі  тварин,  виготовлені  на 
підприємствах, що мають дозвіл центральної державної ветеринарної 
служби країни-експортера на постачання продукції на експорт і 
перебувають під її постійним контролем. Корми і кормові добавки 
повинні бути отримані зі свіжої сировини тварин і птахів з 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин і 
птахів, у тому числі:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   африканської чуми свиней, африканської чуми коней,  чуми 
верблюдів і чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 3 
років у країні;
   класичної чуми  свиней,  ящуру,  віспи  овець і кіз та 
інфекційної плевропневмонії великої рогатої худоби - протягом 
останніх 12 місяців на адміністративній території;
   сибірки, бруцельозу, лептоспірозу, хвороби Ауєскі, анаеробних 
інфекцій - протягом останніх 3 місяців у господарстві. 

   33.2. Для виробництва кормів не використовується яловичина, 
баранина, субпродукти або інша сировина від великої та дрібної 
рогатої худоби, а також м'ясне та м'ясо-кісткове борошно, отримані 
з не благополучних щодо губкоподібної енцефалопатії  великої 
рогатої худоби і скрепі овець країн. 

   33.3. Сировина для виготовлення кормів повинна бути тільки 
боєнського   походження   і   піддана    післязабійній 
ветеринарно-санітарній   експертизі,   проведеній  державною 
ветеринарною службою країни-експортера. 
 

   33.4. Сировина була оброблена при температурі не нижче плюс 
133 градуси за Цельсієм (271,4 градуса за Фаренгейтом), не менше 
20 хвилин при тиску 3 бар (42,824 фунта на квадратний см) або була 
оброблена відповідно до альтернативної системи термообробки, яка 
затверджена ветеринарною службою і яка дає відповідні гарантії 
щодо встановленого мікробіологічного стандарту. 

   33.5. Корми і кормові добавки не повинні містити сальмонел, 
ботулінічного токсину, ентеропатогенної й анаеробної мікрофлори. 
Загальна бактеріальна  обсімененість  не  повинна перевищувати 
500 тис.м.к. у 1 г., що повинно бути  підтверджене  даними 
лабораторних  досліджень,  і  здійснено  відповідний запис у 
ветеринарному сертифікаті. 

   33.6. Корми  і  кормові  добавки  для  транспортування 
упаковуються у вологонепроникну тару. 

   33.7. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   33.8. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком  підтверджене  ветеринарним  сертифікатом,  підписаним 
державним ветеринарним лікарем країни-експортера і  складеним 
мовами  країни-експортера й українською, із зазначенням дати 
лабораторних досліджень. 

   33.9. Постачання  товарних  партій  здійснюється  після 
проведення  досліджень  зразків  продукції  у  Державному 
науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів 
і кормових добавок (м. Львів). 

   33.10. Увезення  на територію України кормів і кормових 
добавок можливе після одержання дозволу Державного департаменту 
ветеринарної медицини. 

           34. Ветеринарні вимоги 
       щодо імпорту в Україну кормів для тварин 
       рослинного походження (фуражного зерна, 
       соєвих бобів, шротів з арахісу і сої) 

   34.1. До ввезення в Україну допускаються корми для тварин 
рослинного  походження,  що  виготовлені  та  відвантажені з 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин, у 
тому числі:
   африканської чуми свиней - протягом останніх 3 років на 
території країни;
   ящуру, чуми великої рогатої худоби, чуми дрібних жуйних, 
африканської  чуми коней - протягом останніх 12 місяців на 
адміністративній території (штат, провінція, земля, округ і ін.). 

   34.2. Фуражне зерно, що закуповується, соєві боби, шроти з 
арахісу і сої повинні бути не токсичними для тварин. 

   34.3. Країна-експортер  підтверджує, що в продукції, яка 
поставляється, наявність зерна з ознаками фузаріозу не більше 1 %, 
а вміст важких металів, мікотоксинів і пестицидів не перевищує 
міжнародних вимог і норм прийнятих в Україні. 

   34.4. Сумарна бета-активність не повинна перевищувати 60 БК 
на 1 кг у всіх перелічених продуктах. 

   34.5. Транспортні  засоби  обробляються і підготовляються 
відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   34.6. Виконання умов, зазначених у цих Вимогах, повинно бути 
цілком підтверджене:
   1. Ветеринарним сертифікатом країни-походження в оригіналі, 
підписаним державним ветеринарним лікарем, у якому вказується 
благополуччя адміністративної території (країни, штату, провінції 
і т. ін.) щодо вищевказаних інфекційних хвороб.
   2. Сертифікатом якості країни-походження в оригіналі, виданим 
уповноваженим контрольним органом країни-експортера (інспекція, 
лабораторія і ін.), підтверджується, що утримання важких металів, 
мікотоксинів, пестицидів, а також сумарна бета-активність не 
перевищують граничнодопустимих норм, установлених в Україні. 

   34.7. Сертифікати  повинні  бути  складені  на  мовах 
країни-експортера та українській. 

   {  Пункт  34.8  глави 34 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

     35. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
         готових кормів для котів і собак 

   35.1. До ввезення в Україну допускаються корми, призначені 
для годівлі тварин і отримані на підприємствах, що мають дозвіл 
центральної державної ветеринарної служби країни-експортера на 
постачання продукції на експорт і перебувають під її постійним 
контролем. Корми отримані зі свіжої сировини, що виходить з 
адміністративних територій, вільних від заразних хвороб тварин і 
птиці, у тому числі:
   губкоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби і скрепі 
овець - відповідно до вимог Міжнародного ветеринарного кодексу 
Міжнародного епізоотичного бюро;
   африканської чуми  свиней, африканської чуми коней, чуми 
верблюдів і чуми великої рогатої худоби - протягом останніх 3 
років у країні;
   класичної чуми свиней, ящуру, віспи овець і кіз, інфекційної 
плевропневмонії великої рогатої худоби, везикулярного стоматиту - 
протягом останніх 12 місяців на адміністративній території;
   сибірки, бруцельозу, лептоспірозу, хвороби Ауєскі, анаеробних 
інфекцій - протягом останніх 3 місяців у господарстві. 

   35.2. Для виробництва кормів не повинна використовуватись 
яловичина, баранина, субпродукти або інша сировина від великої 
рогатої худоби, а також м'ясне і м'ясо-кісткове борошно, отримані 
з  не благополучних щодо губкоподібної енцефалопатії великої 
рогатої худоби і скрепі овець країн. 

   35.3. Сировина для виготовлення кормів повинна бути тільки 
боєнського   походження   і   підлягати   післязабійній 
ветеринарно-санітарній  експертизі,   проведеній   державною 
ветеринарною службою країни-експортера. 

   35.4. Корми  не повинні містити сальмонел, ботулінічного 
токсину, ентеропатогенної й анаеробної  мікрофлори.  Загальна 
бактеріальна обсімененість не повинна перевищувати 500 тис.м.к. в 
1 г, що повинно підтверджуватися даними лабораторних досліджень, 
про що робиться відповідний запис у ветеринарному сертифікаті. 

   35.5. Сировина повинна бути оброблена при температурі не 
нижче плюс 133 градусів  за  Цельсієм  (271,4  градуса  за 
Фаренгейтом), не менше 20 хвилин при тиску 3 бар (42,824 фунта на 
квадратний сантиметр) або оброблена відповідно до альтернативної 
системи термообробки, яка затверджена ветеринарною службою і дає 
відповідні  гарантії  щодо  встановленого  мікробіологічного 
стандарту. 

   35.6. Матеріал для упаковки повинен використовуватися вперше 
і бути таким, що відповідає санітарним і гігієнічним вимогам. 

   35.7. Транспортні  засоби  повинні  бути  оброблені  та 
підготовлені відповідно до прийнятих у країні-експортері правил. 

   35.8. Виконання умов, вимог повинно бути цілком підтверджене 
ветеринарним  сертифікатом  країни-походження  в  оригіналі, 
підписаним   ветеринарним  лікарем  і  складеним  мовами 
країни-експортера й українською із зазначенням дати, методів і 
результатів лабораторних досліджень. 

   35.9. Постачання товарних партій повинно здійснюватися після 
проведення  досліджень  зразків  продукції  в  Державному 
науково-дослідному інституті ветеринарних препаратів і кормових 
добавок та одержання реєстраційного посвідчення. 

   {  Пункт  35.10 глави 35 виключено на підставі Наказу 
Міністерства аграрної політики та продовольства N 427 ( z1261-13 ) 
від 10.07.2013 } 

     36. Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну 
         меду та продуктів бджільництва 

   36.1. До ввезення в Україну допускаються гомогенізований мед 
та продукти бджільництва, які отримані від здорових бджіл з 
господарств, офіційно вільних від заразних хвороб, що мають дозвіл 
центральної державної ветеринарної служби країни-експортера на 
постачання продукції на експорт і перебувають під її постійним 
контролем.
   36.2. Мед  та  продукти  бджільництва  виготовляються  і 
відвантажуються  з господарств та адміністративних територій, 
вільних від заразних хвороб бджіл, у тому числі американського 
гнильцю, європейського гнильцю, варроатозу (наявність резистентних 
форм кліща до акарицидів), екзотичних хвороб  та  шкідників 
(тропілелапсозу, порошковидного гнильцю).
   Мед та продукти бджільництва упаковуються в  тару,  яка 
відповідає міжнародним вимогам.
   36.3. Мед   повинен   відповідати   таким   основним 
ветеринарно-санітарним вимогам, уміст:
   - хлорамфеніколу - не більше 0,3 мкг/кг;
   - нітрофурану (АОЗ) - не більше 0,3 мкг/кг;
   - тетрацикліну - не більше 25 мкг/кг;
   - хлортетрацикліну - не більше 35 мкг/кг;
   - сульфадимезину - не більше 35 мкг/кг;
   - стрептоміцину - не більше 25 мкг/кг;
   - дельтаметрину - не більше 10 мкг/кг;
   - ГХЦГ та його ізомерів - не більше 5 мкг/кг;
   - ДДТ та його метаболітів - не більше 5 мкг/кг;
   - гептахлору - не більше 5 мкг/кг;
   - РСВs - не більше 5 мкг/кг;
   - карбофосу - не більше 10 мкг/кг;
   - метафосу - не більше 10 мкг/кг;
   - свинцю - не більше 1 мкг/кг;
   - кадмію - не більше 1 мкг/кг;
   - цезію - 137 - не більше 100 Бк/кг;
   - стронцію - 90 - не більше 20 Бк/кг.
   36.4. Транспортні засоби, оброблені і підготовлені відповідно 
до прийнятих в країні-експортері правил.
   36.5. Виконання умов, зазначених у цих вимогах, повинно бути 
цілком  підтверджено  ветеринарним  сертифікатом,  підписаним 
державним ветеринарним лікарем країни походження і складеним 
мовами країни-експортера й українською.
( Вимоги доповнено розділом 36 згідно з Наказом Державного 
департаменту  ветеринарної  медицини N 36 ( z0525-05 ) від 
25.04.2005 ) 

 Начальник управління державної 
 інспекції ветеринарної медицини             М.В.Пацюк 
									 
									 
		        


Структура Служби Нормативні документи До відома суб'єктів Консультаці Лінки Архів Напишіть листа